Categories

แบบอาคารพาณิชย์ 3 ชั้นคุณพชร

แบบอาคารพาณิชย์ 3 ชั้นแบบอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น หลังนี้ออกแบบมาเพื่อรื้อของเก่าออกซึ่งถือว่าเป็นงาน Renovate อาคารนั้นเองซึ่งดูจากแบบแล้วชั้นล่างจะเป็นห้องสำหรับการค้าขายและชั้นบนทำเป็นห้องเช่าหรือห้องพัก และก็เหมือนเดิมหากท่านใดต้องการไฟล์ DWG ไปดูนั้นท่านสามารถส่งไฟล์นี้ไปยัง อีเมล์ของท่านได้ โดยการสมัครสมาชิกก่อน ถึงจะสามารถส่งไปยังอีเมล์ของท่านได้ สำหรับรายละเอียของแบบอาคารพาณิชย์ 3 ชั้นนั้นเป็นแบบมาตรฐานทั่ว ๆ ไปของอาคารพาณิชย์ไม่มีอะไรซับซ้อน และแบบอาคารพาณิชย์ 3 ชั้นนี้เราคิดค่าใช้จ่ายในการเขียนแบบ 3d ให้กับเจ้าของงานในราคา 3000 บาทซึ่งถือว่าไม่แพงเพื่อเป็นการนำเสนอให้กับเจ้าของงาน

งานประมาณราคาอาคารพาณิชย์ 3000 บาทหากท่านใดต้องการนำไปยื่นกู้ธนาคาร หรือทำเป็นราคากลางให้กับผู้รับเหมา

แบบอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น


Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.