แบบโรงงาน

เป็นแบบอาคารโรงงานที่ทางทีมงานได้ออกแบบไว้นานแล้วมีพื้นที่โรงงานประมาณ 7000 ตร.ม.ซึ่งปัจจุบันไม่ได้สร้างแบบนี้แต่ได้มีการแก้ไขและพัฒนาแบบไปมากทางทีมงานเห็นว่าเป็นงานที่ไม่เหมือนกับสภาพงานจริงก็เลยนำมาเผยแพร่ะเพื่อแลกเปลี่ยนแนวคิดในการออกแบบสำหรับคนเขียนแบบหรือไว้เพื่อการศึกษาสำหรับนิสิตนักศึกษาที่ต้องการหาความรู้แบบโรงงานที่แนบมาก็ไม่ได้ถูกต้องเสียทีเดียวแต่ก็ยังเป็นแบบที่สามารถนำไปพัฒนาต่อยอดได้เป็นอย่างดี . อ่านต่อ

Read More