บ้านพัทยาแบบบ้านชั้นเดียวยกพื้น แบบบ้านพัทยาเป็นแบบบ้านที่ค่อนข้างหรู หากดูรูปแบบหลังคาที่ซับซ้อน ซึ่งบงบอกได้เลยว่าเป็นบ้านที่เน้นความสวยงามโดดเด่น ให้ดูแปลกตาในกลุ่มบ้านชั้นเดียวบนพื้นที่ใช้สอย 120 ตารางเมตร และในการใช้วัสดุประตู หน้าต่างที่เน้นไม้เป็นหลักในการออกแบบ ซึ่งเจ้าของบ้านเองมีความต้องการที่จะใช้ไม้เพื่อให้เข้ากับสภาพแวดล้อมรอบตัว หรือคนรอบข้าง เพราะแบบบ้านหลังนี้ต้องถูกก่อสร้างที่จังหวัดขอนแก่นอย่างแน่นอน หลังคาจึงเน้นเป็นทรงจั่วแบบไทย ๆ ที่มองดูคล้ายเรือนไทยประยุกต์ของคนภาคอีสาน