แบบห้องแถว ชั้นเดียว เป็นที่ต้องการของหลายท่านนะที่มีที่ดินและอยากจะมีห้องแถวไว้เป็นอาชีพหลักในครอบครัว อ่านต่อ

Read More