Tags : แบบห้องแถว

แบบห้องแถว แบบห้องแถวชั้นเดียว

แบบห้องแถว ชั้นเดียว เป็นที่ต้องการของหลายท่านนะที่มีที่ดินและอยากจะมีห้องแถวไว้เป็นอาชีพหลักในครอบครัว ที่มีที่ดินเพียงพออยู่แต่ไม่อยากที่จะกู้ธนาคารมาก และไม่อยากที่จะวุ่นวายกับผู้อยู่อาศัยหรือลูกค้า แบบห้องแถว ชั้นเดียวถือเป็นคำตอบที่ดีที่สุดสำหรับการลงทุนเนื่องจากเป็นที่ต้องการของลูกค้าเป็นอย่างมากเนื่องจากลักษณะห้องเห็นห้องแถวชั้นเดียวติดดิน จะทำอะไรก็สะดวก โดยเฉพาะเรื่องรถยนต์ด้วยแล้วหากท่านทำหน้าห้องให้สามารถจอดรถยนต์ได้ รับรองว่าลูกค้าของท่านเต็มหอทุกห้องอย่างแน่นอน เป็นแนวคิดการเป็นอยู่แบบพอเพียงซึ่งสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียว และอีกหลายอย่างเกี่ยวกับการลงทุนที่แสนถูก ไม่ต้องไปดิ้นรนหาเงินมาใช้หนี้ธนาคารมากมาย เน้นอยู่แบบสบาย ๆ สไตล์คนมีกิน ไม่ลำบาก ไม่เดือดร้อน แต่นอนกิน แบบห้องแถว ลักษณะของแบบ ? แบบห้องแถวส่วนใหญ่แล้วจะทำเต็มสูบเลยเป็นจำนวน 10 ห้องตาม พรบ. ควบคุมอาคาร ซึ่งแบบชุดนี้มีขนากว้าง 4.00 ม.

48,524