fbpx
ปิดเมนู

นโยบายความเป็นส่วนตัว

Privacy Policy

ข้อกำหนดในการให้บริการของ Thaidrawing.com

เว็บไซต์ thaidrawing.com เป็นเพียงเว็บไซต์ออกแบบและเขียนแบบบ้าน ตามความต้องการของลูกค้า และราคาของแบบบ้านซึ่งทางทีมงานได้เขียนไว้อย่างชัดเจน เพราะฉะนั้นแบบบ้านจึงมีมาตรฐานตามราคาที่ตกลงกัน

แบบบ้าน แบบอาคาร หรือแบบอื่น ๆ ที่แจกในเว็บไซต์ เป็นเพียงแบบตัวอย่างสำหรับสมาชิกหรือลูกค้าที่ต้องการนำไปเป็นแนวทางในการออกแบบของแต่ละท่านเท่านั้น ทางทีมงานไม่ได้ระบุข้อชัดเจนในการนำไปใช้งาน ซึ่งการนำแบบทั้งหมดที่เราแจกไปใช้นั้น ให้ถือว่า เป็นดุลพินิจของผู้นำไปใช้ ซึ่งผลหรือเหตุต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นมาภายหลังจากนำไปใช้ ไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับทางเว็บไซต์ thaidrawing.com แต่อย่างใด

นโยบายการเผยแพร่ไฟล์ DWG และ รูปภาพ

เว็บไซต์ thaidrawing.com ไม่สนับสนุนให้สมาชิกหรือลูกค้านำไปเผยแพร่ต่อ เพราะแบบที่นำไปแจกต่ออาจบิดเบือนจากต้นฉบับซึ่งถือว่าเป็นการกระทำที่ไม่สมควร ถึงแม้ว่าสมาชิกจะมีจุดประสงค์ที่ดีในการนำไปแจกฟรีก็ตาม ทั้งนี้สมาชิกมีทางเลือกในการแจกคือ ให้นำ link ในเว็บไซต์ thaidrawing.com ไปแจกเท่านั้นไม่ควรดาวน์โหลดไฟล์แล้ว Upload ขึ้น Servers ของตนเอง และเว็บฝากไฟล์ต่าง ๆ เพื่อแจกให้ผู้อื่น โดยไม่ได้รับการอนุญาต ซึ่งถือการกระทำที่ไม่เหมาะสมอย่างยิ่ง

การนำไฟล์ที่ไม่ใช่ของตนเอง ไปโปรโมทเว็บไซต์ที่ทำขึ้นโดยอ้างเป็นของส่วนรวม ทั้งที่จุดประสงค์เพื่อหารายได้เพื่อส่วนตน ทั้งไฟล์นั้นมาจากความคิดของผู้อื่น รวมไปถึงการนำไฟล์ไปเพื่อแสวงหากำไร ทั้งทางตรงและทางอ้อม ซึ่งเป็นการสร้างความเสียหายให้กับเจ้าของไฟล์ และผู้จัดทำได้ เบื้องต้นทางทีมงานของแจ้งเตือน “การกระทำดังกล่าวเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ทางปัญญา”

สมาชิกที่เป็นนิศิษนักศึกษา หากต้องการแบบที่มีอยู่ภายในเว็บไซต์ของเราเพื่อนำไปศึกษาทางเว็บไซต์ thaidrawing.com ยินดีส่งแบบให้ท่านทาง Email หรือดาวน์โหลดจากหน้าเว็บไซต์ได้โดยตรง หรือติดต่อ Webmaster ได้โดยตรง เพื่อขอรับแบบ ทั้งนี้ทางทีมงานให้เป็นไฟล์ DWG เท่านั้น

สมาชิกหรือลูกค้าท่านใดที่มีจุดประสงค์ในการดาวน์โหลดแบบบ้านแต่ไม่สามารถดาวน์โหลดได้ ถือว่าไม่ใช่ความผิดของเว็บไซต์ Thaidrawing.com เนื่องจากข้อจำกัดในการบริการด้านอินเตอร์เนท และหากท่านต้องการแบบบ้านของทีมงานจริง ๆ ให้ท่านเข้าไปโพสขอรับแบบบ้านได้ที่ เว็บบอร์ด แบ่งปันข้อมูล

สมาชิกท่านใดมีความประสงค์ที่ต้องการแบ่งปันข้อมูลส่วนตัวของตนเอง สามารถติดต่อของปรับระดับสมาชิกหรือแจ้งความประสงค์มาที่ทีมงานได้ทางจดหมายอิเ