ปิดเมนู

ปรับแก้ไขแบบบ้าน

งานปรับและแก้ไขแบบบ้าน

เนื่องด้วยแบบบ้านทั้งหมดทุกแบบในเว็บไซต์ thaidrawing.com ทางทีมงานได้เป็นผู้เขียนเองทั้งหมด แบบบ้านทุกแบบของเราจึงถูกเก็บรักษาไว้เป็นอย่างดีและได้บันทึกข้อมูลการสั่งซื้อของลูกค้าทุกท่านไว้ ลูกค้าท่านใดต้องการที่จะปรับแก้ไขแบบบ้านของเราท่านสามารถสั่งปรับแต่งและแก้ไขแบบได้ทันที โดยท่านสามารถสั่งปรับแก้ไขได้ตั้งแต่งาน

1. ฐานราก : ต้องการเป็นฐานแผ่ หรือเสาเข็มก็ได้

2. คานคอนกรีต คานไม้

3. ผนังก่ออิฐมอญ อิฐบล็อก อิฐมวลเบา ผนังไม้ รวมไปถึงไม้ฝาเฌอร่า

4. คานหลังคาคอนกรีตเปลี่ยนเป็นเหล็ก งานแก้ไขกระเบื้องหลังคา

5. เปลี่ยนจากแบบบ้านสำหรับพื้นที่ดินแข็งให้เป็นแบบบ้านสำหรับน้ำท่วมขังได้ตามความต้องการ

6. ย้ายห้องน้ำ ตัดห้องน้ำ เพิ่มห้องนอน

ราคาและเงื่อนไขค่าบริการปรับแต่งแบบบ้าน

ท่านสามารถติดต่อสอบถามด้านราคาและเงื่อนไขในงานบริการปรับแก้ไขแบบบ้านกับเราได้