ปิดเมนู

วิศวกร

ราคาแบบบ้านปัจจุบันไม่ได้รวมลายเซนต์วิศวกรและสถาปนิก

เมื่อลูกค้าต้องการลายเซนต์วิศกรเพื่อเซนต์แบบบ้านของเราท่านสามารถแจ้งความจำนงค์มาที่เราได้ ซึ่งค่าใช้จ่ายก็ต้องเพิ่อขึ้นไปตามหลักวิชาชีพของวิศวกร ตามความต้องการของธนาคารเมื่อขอกู้กับธนาคารแล้ว ธนาคาต้องการวิศกรเซนต์เพื่อเพิ่มความมั่นใจว่าแบบบ้านของท่านแข็งแรงพอตามหลักโครงสร้างวิศวกรรม

แบบบ้านที่มีพื้นที่ไม่ถึง 150 ตารางเมตรโดยทั่วไปทาง อบต. เทศบาล ไม่ต้องการลายเซนต์สถาปนิกและวิศวกร ( ยกเว้นเขตควบคุมอาคารใน กทม. ) เนื่องจากบ้านหลังเล็ก ๆ จึงมีข้อยกเว้นให้เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างลดความยุ่งยากให้กับคนชนบททั่วไปได้อีก แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าแบบบ้านหลังเล็ก ๆ ไม่จำเป็นต้องใช้วิศวกรในการคำนวณโครงสร้างนะ โปรดอย่าเข้าใจผิดว่าไม่ต้องใช้วิศวกรก็สร้างได้หลังเล็ก ๆเองไม่จำเป็น จริง ๆ แล้วตามหลังการออกแบบไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่ก็ต้องใช้วิศวกรคำนวณโครงสร้างกันทั้งนั้น และสำหรับผู้ที่ไม่กู้ธนาคารจึงไม่จำเป็นต้องใช้ลายเซนต์ก็ได้หากแบบบ้านพื้นที่ไม่ถึง 150 ตร.ม. ( โดยทั่วไป )

ลายเซนต์แบบบ้าน : thaidrawing.com

หน้าที่ของวิศวกรคืออะไร ?

วิศวกรมีหน้าที่ในการคำนวณ ฐานราก เสา คาน พื้น ตามหลักวิศกรรม เพื่อความมั่นคงและแข็งแรงของอาคาร ไม่ว่าจะในเรื่องของการรับนำหนักตัวอาคารเอง คน สิ่งของที่วางไว้บนบ้าน และที่สำคัญแรงลมที่ต้องเพิ่มเข้าไปในปัจจุบัน ที่ภัยธรรมชาติรุนแรงขึ้นทุกที

วิศวกรมีจรรยาบรรณไม่ได้เห็นแบบบ้านหลังเล็ก ๆ แล้วเซนต์อย่างเดียวนะครับ ต้องมีรายการคำนวณที่เป็นรายการคำนวณคิดด้วยตนเอง หรือหากมีรายการคำนวณอยู่แล้วก็ต้องคิดและตรวจสอบใหม่ โดยใช้เวลาในการทำงานรวม ๆ แล้วก็นานพอ ๆ กับงานเขียนแบบ ที่ต้องแสงวิธีทำให้ชัดเจนเพื่อส่งรายการคำนวนให้ทางเขต เทศบาล ตรวจสอบได้ด้วย

ราคาแบบบ้านชั้นเดียวพร้อมลายเซนต์วิศกร +3,000 บาท

ราคาแบบบ้านยกพื้นพร้อมลายเซนต์วิศวกร +5,000 บาท

ราคาแบบบ้าน2ชั้นพร้อมลายเซนต์วิศวกร +5,000 บาท

หน้าที่ของสถาปนิกคืออะไร ?

สถาปนิกคือผู้ออกแบบด้านสถาปัตยกรรม มีหน้าที่ในการเซนต์ออกแบบเพื่อแสดงให้เห็นว่าแบบบ้านหลังนี้มีสถาปนิกเป็นผู้ออกแบบ โดยทั่วไปแล้วแบบบ้านของเราในเว็บไซต์ยังไม่จำเป็นที่ต้องใช้ลายเซนต์ของสถาปนิก นอกจากเป็นแบบอาคารพักอาศัย แบบห้องเช่า แต่ถ้าลูกค้าต้องการจริง ๆ ลูกค้าต้องเพิ่ม 3,000 บาท

เมื่อต้องการลายเซนต์วิศวกรสิ่งที่ลูกค้าต้องมีคืออะไรบ้าง ?

1. สำเนาโฉนดที่ดินที่จะปลูกสร้าง เพื่อประกอบงานเขียนผังบริเวณ และเพื่อเป็นหลักฐานในการเซนต์แบบสำหรับปลูกสร้างบนที่ดินโฉนดเลขที่นี้เท่านั้น

2. แผนที่ก่อสร้างจาก เขต เทศบาล อบต. ไปหาสถานที่ก่อสร้างของท่านอย่างชัดเจน หรือปักหมุด GOOGLE MAP ที่ดินก่อสร้างแล้วแชร์ตำแหน่งมาจะง่ายกว่าการเขียนแผนที่และแม่นยำกว่า

3. ชื่อและที่อยู่ เบอร์โทรติดต่อ เจ้าของบ้าน เพื่อใส่ลงในแบบ

สิ่งที่ลูกค้าจะได้รับหลังจากใช้บริการลายเซนต์วิศวกร ?

1. แบบบ้านพร้อมปลูกสร้างมีลายเซนต์วิศวกรจำนวน 5 ชุด

2. รายการวัสดุหรือ BOQ ขอกู้ธนาคาร จำนวน 1 ชุด

3. ฟรี EMS ทั่วประเทศไทย

บทความโดย : Nadam.C