ปิดเมนู

เกี่ยวกับผู้เขียน


ประสบการณ์เขียนแบบก่อสร้าง 10 ปี เคยเป็นอาจารย์สอนวิชา Autocad 2d drafting ที่ตึกคอมศรีราชา ปัจจุบันรับงานเขียนแบบ Freelance เป็นงานเสริม และมุ่งเน้นการทำอาชีพเกษตรพอเพียง

ต้องการเรียน Google Sketchup ต้องไปพร้อมกับเราได้ที่ เรียน Google Sketchup เราสอนให้ท่านใช้งานเป็นจริง ๆ เข้าใจง่ายและเข้าใจลึกด้วยประสบการณ์การทำงานของผู้สอน

ต้องการเรียน Autocad ท่านสามารถเดินทางไปกับทีมงานของเราได้ที่ เรียน Autocad รู้ลึกรู้จริง ทำงานเป็น เน้นการเขียนแบบที่ตรงความต้องการของผู้เรียนรู้มากที่สุด เข้าใจง่าย ทำงานได้เร็ว พื้นฐานการทำงานแน่น เรารับรองผลงานการสอนเขียนแบบของเราว่าหลายคนถูกใจเป็นที่สุด