ปิดเมนู

เรียน Sketchup

1. ดาวน์โหลด เครื่องมือช่วยเขียนแบบบ้านด้วย google sketchup

 1. Component ต่าง ๆ ที่ใช้ในการเรียน ( เฟอร์นิเจอร์ รถ คน โมเดลอื่น ๆ )

 2. Sketchup Plugins

  รวมปลั๊กอินต่าง ๆ ที่จะช่วยให้งานเขียนแบบบ้านด้วย Google sketchup ของคุณสมบูรณ์รวดเร็ว

 3. โคตรเครื่องมือของ Google Sketchup ไปเลือกใช้กันเอาเองว่าต้องการอะไร

 4. การติดตั้ง Component และ Plugins

2. นำเข้าไฟล์แบบบ้านชั้นเดียวที่ Google Sketchup แล้วเเขียน

 1. การเขียนแบบบ้าน 3D ด้วยโปรแกรม Google Sketchup ตอนที่ 1
 2. การเขียนแบบบ้าน 3D ด้วยโปรแกรม Google Sketchup ตอนที่ 2
 3. การเขียนแบบบ้าน 3D ด้วยโปรแกรม Google Sketchup ตอนที่ 3
 4. การเขียนแบบบ้าน 3D ด้วยโปรแกรม Google Sketchup ตอนที่ 4
 5. การเขียนแบบบ้าน 3D ด้วยโปรแกรม Google Sketchup ตอนที่ 5

ดาวน์โหลดไฟล์ประกอบการเรียนการสอน

3. การเขียนแบบบ้านชั้นเดียวด้วย Google Sketchup ขั้นพัฒนาฝีมือ

ดาวน์โหลด ปลั๊กอินสำหรับ Google Sketchup free

 1. การเขียนแบบบ้านชั้นเดียวด้วยโปรแกรม Google Sketchup ตอนที่ 1
 2. การเขียนแบบบ้านชั้นเดียวด้วยโปรแกรม Google Sketchup ตอนที่ 2
 3. การเขียนแบบบ้านชั้นเดียวด้วยโปรแกรม Google Sketchup ตอนที่ 3

ดาวน์โหลดไฟล์ประกอบการเรียนการสอน.

4. เทคนิคการเขียนแบบบ้านด้วย Google Sketchup

 1. การเขียนโมเดลหน้าต่างบานเปิด

5. การเขียนแบบบ้านชั้นเดียวด้วยโปรแกรม Google Sketchup 8 แบบค่อยเป็นค่อยไป

 • เรียนรู้แล้วเป็นจริงอย่างค่อยเป็นค่อยไป
 • ได้เทคนิคการทำงานที่ดีจากประสบการณ์ผู้เขียน
 • เรียนรู้ได้ฟรี
 • หาซื้อไม่ได้แล้วตามท้องตลาด
 • ไม่เคยมีใครสอนท่านแบบตรงประเด็นแบบนี้มาก่อน

* ไฟล์เสีย หรือไม่สมบูรณ์แตกไฟล์แล้วเปิดไม่ได้ แจ้งมาครับ