Metal-Sheet-01

  • ผลิตจากเหล็ก BlueScope G300 (มีค่า Yield Strength ไม่ต่ำกว่า 300 Mpa) และ G550 (มีค่า Yield Strength ไม่ต่ำกว่า 550 Mpa)
  • ความกว้างของลอนหลังคา หลังจากหักระยะซ้อนทับแล้ว ไม่เกิน 760 มม.
  • มีสันลอน 5 ลอน แต่ละลอนสูง 24 มม. ตามมาตรฐานทั่วไป
  • รูปลอนสวยงาม เพิ่มความแข็งแรงของแผ่นด้วยการเสริมแข็งท้องลอน
  • ประหยัด เพราะน้ำหนักน้อยลง ทำให้ราคาต่ำ
  • ติดตั้งง่าย และรวดเร็ว ด้วยการยิงสกรูยึดแผ่นหลังคาติดกับตัวแป
  • สามารถดัดโค้งได้ตามความต้องการ
  • ผลิตตามความยาวที่ต้องการ มีหลายความหนา และหลากสีให้เลือกตามมาตรฐานเหล็ก BlueScope
  • ย้ายเครื่องรีดไปหน้างานได้
  • มุมลาดเอียงตั้งแต่ 4 องศาขึ้นไป