ปิดเมนู

ค่าแรงรับเหมาก่อสร้าง 2500 บาทต่อตารางเมตร

ค่าแรงอย่างเดียว 2500 บาทต่อตารางเมตร เข้าอยู่ได้ทันที น้ำ ไฟ ฝ้า ราคารับเหมาก่อสร้างเท่ากันทั่วประเทศไทย

รับเหมาก่อสร้าง2500บาทต่อตารางเมตร

รับเหมาก่อสร้าง2500บาทต่อตารางเมตร

2500 บาทต่อตารางเมตร เป็นราคารับเหมาเฉพาะค่าแรงที่อยู่ประมาณ 35-40 % ของมูลค่างานก่อสร้าง ซึ่งถือเป็นราคามาตรฐานที่ผู้รับเหมาก่อสร้างบ้านทั่วไปใช้กันอย่างแพร่หลาย ซึ่งข้อมูลนี้ผมได้มาจากลูกค้าทางภาคอีสาน เหนือ กลาง ที่ตรงกัน

แต่สิ่งที่ผมได้ยินมาจากลูกค้านั้นกลับเหมือนกับว่า ถ้าลูกค้าดูไม่เป็นหรือไม่เข้าใจเรื่องค่าแรงรับเหมาก่อสร้างที่คิดตายตัวแบบนี้แล้ว ลูกค้าอาจเสียเปรียบผู้รับเหมาได้หากไม่นำแบบบ้านให้ผู้รับเหมาคิดก่อนที่จะตกลงว่าจ้างตามราคา 2500 บาท

ค่าแรง 2500 บาทเป็นค่าแรงที่ผู้รับเหมาคิดดังนี้ ( ครอบคลุม )

  1. งานก่ออิฐมอญ
  2. งานปูกระเบื้องทุกขนาด
  3. งานไฟฟ้าทุกจุด
  4. งานประปาทุกจุด
  5. งานฉาบ ภายใน ภายนอก
  6. งานเทเอ็นทับหลัง
  7. ปริมาณงานก่อ งานฉาบทั้งหมด

เมื่อผู้รับเหมาทั่วไปคิดราคา 2500 บาทต่อตารางเมตรโดยที่ไม่เห็นแบบลูกค้าแสดงว่า ผู้รับเหมาพูดเผื่อไว้ และบอกกับลูกค้าว่าไม่สามารถลดได้ทั้ง ๆ ที่ไม่เห็นแบบ อีกทั้งยังแนะนำให้ลูกค้าเลือกใช้อิฐมวลเบา

การที่ผู้รับเหมาให้ลูกค้าเลือกใช้อิฐมวลเบาเนื่องจาก ทำงานได้รวดเร็ว จะช่วยประหยัดค่าแรงได้มาก แต่ผู้รับเหมาจะไม่บอกถึงผลเสียที่ลูกค้าได้รับ และมักบอกแต่ผลดีให้กับตัวเอง 

ข้อแนะนำในการเลือกผู้รับเหมา ?

  1. ให้นำแบบบ้านทำสำเนาให้กับผู้รับเหมาเพื่อคิดราคาอย่างน้อย 2-3 รายเพื่อเปรียบเทียบราคา ( เนื่องจากผู้รับเหมาพูดเหมาโดยไม่ดูแบบ ลูกค้าจะเสียเปรียบหากงานก่ออิฐภายในมีไม่มาก นี่เพียงเหตุผลเดียวที่ยกตัวอย่างมา )
  2. ไม่นำรายการวัสดุของตัวลูกค้าเองให้กับผู้รับเหมา
  3. เลือกรายที่ราคาต่ำสุด แต่ต้องจัดการเรื่องงวดงานให้รัดกุม

บทความจากประสบการณ์ Nadam.C

เปิดอ่าน 64,807 ครั้ง โพสเมื่อ : 3 ธันวาคม 2013

แสดงความคิดเห็น