ปิดเมนู

ถังบำบัดน้ำเสีย พีพี

 ถังบำบัดน้ำเสีย

ถังบำบัดน้ำเสียถังไบโอเซพท์(BIOSEPT) คือ  ถังชีวอนามัยสำหรับ
บำบัดน้ำปฏิกูลจากส้วมแบบเกรอะ และกรองไร้ออกซิเจน
(SEPTIC ANAEROBIC FILTER) ทดแทนระบบบ่อเกรอะ
บ่อซึมแบบเก่า ขจัดปัญหาส้วมเต็มได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หลักการทำงาน
ภายในถังแบ่งการทำงานออกเป็น 2 ส่วน  โดยทำงานแบบต่อเนื่อง
เริ่มจากน้ำปฏิกูลจากส้วมไหลผ่านเข้าส่วนแยกกากตะกอน(SEPARATION
CHAMBER)   ทำหน้าที่แยกตะกอนหนักและตะกอนเบาออก  รวมทั้งย่อย
สลายกากบางส่วน   จากนั้นก็จะไหลเข้าสู่ส่วนบำบัดด้วยสื่อชีวภาพ
(BIOLOGICAL CHAMBER) ซึ่งเป็นการทำงานของแบคทีเรียที่เพาะเลี้ยง
อยู่ในสื่อชีวภาพเพื่อแปรสภาพน้ำปฏิกูล จนกลายเป็นน้ำสะอาดได้คุณภาพ
น้ำทิ้งตามมาตรฐาน   จึงเป็นการช่วยรักษาสภาพแวดล้อมได้เป็นอย่างดี

อันนี้เป็นไฟล์ DWG ของ premier.co.th เขานะท่านเนื่องจากเป็นการตลาดของทาง พรีเมี่ย เขามีไฟล์ Autocad สำหรับให้ลูกค้านำไปทำ Shopdrawing สำหรับงานด้านระบบสุขาภิบาล มีทั้งถังเก็บน้ำดี น้ำเสีย และอีกอย่างรู้สึกว่าทางบริษัทนี้จะขายวัสดุก่อสร้างด้วย ฉันเห็นแล้วไฟล์ด้านในแผ่นซีดีชุดนี้มีประโยชน์อย่างมากสำหรับนักออกแบบ ฉันจึงรวบรวมเป็นไฟล์มาให้ท่านได้ดาวน์โหลดไปใช้กัน

ไบโอโทล

ในปัจจุบันปัญหาน้ำเสียทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ คุณเป็นอีกคนหนึ่ง
ซึ่งมีส่วนสำคัญในการกำหนดรูปแบบ และติดตั้งระบบการระบายน้ำของบ้าน
ที่อยู่อาศัย    โดยเฉพาะชุมชนใหญ่ในรูปแบบของโครงการหมู่บ้านจัดสรรที่มี
ปริมาณน้ำทิ้งจำนวนมหาศาล   การเลือกระบบบำบัดน้ำเสียนับเป็นเรื่องสำคัญ
ที่ต้องใส่ใจและพิถีพิถันกันเป็นพิเศษ     ไบโอโทลสำหรับหมู่บ้านจัดสรร คือ
ถังบำบัดน้ำเสียรวมสำหรับบ้านพักอาศัย แบบเกรอะและกรองไร้ออกซิเจน
ด้วยหลักการทำงานที่เริ่มจากน้ำเสียทั้งหมดถูกส่งผ่านเข้าส่วนแยกตะกอน
(SOLIDSEPARATION CHAMBER) แล้วจึงปล่อยเข้าสู่ส่วนบำบัดทางชีวเคมี
ซึ่งมีการสร้างสภาวะแวดล้อมที่เหมาะสำหรับแบคทีเรียชนิดที่ไม่ต้องใช้ออกซิเจน
ในการดำรงชีวิต(ANAEROBIC BACTERIA) เป็นตัวแปรสภาพอินทรียสารช่วยลด
มลสารต่างๆออกจากน้ำเสีย   กลายเป็นน้ำทิ้งที่ได้มาตรฐานสามารถระบายออกสู่
สาธารณะได้โดยตรง   ด้วยคุณสมบัติเหล่านี้ทำให้ไบโอโทลสำหรับหมู่บ้านจัดสรร
เป็นระบบบำบัดน้ำเสียที่สมบูรณ์แบบ  ซึ่งรวมไปถึงอายุการใช้งานที่ยาวนานคุ้มค่า
จึงช่วยตัดปัญหาให้ผู้ออกแบบไม่ต้องรับภาระการปรับปรุงแก้ไขระบบในภายหลัง
นับเป็นการช่วยประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในขณะเดียวกัน

ด้านบนเป็นเพียงตัวอย่างไฟล์ คร่าว ๆ แต่ซีดีชุดนี้อัดแน่นไปด้วยข้อมูลดีดีเยอะ บอกถึงวิธีติดตั้ง หรือการทำฐาน คสล. รองรับถังบำบัดน้ำเสียอีกด้วย และการใช้เสาเข็มในการรับน้ำหนักให้กับปากถัง บำบัดน้ำเสีย

ถังบำบัดน้ำเสีย

เปิดอ่าน 6,896 ครั้ง โพสเมื่อ : 7 สิงหาคม 2011

แสดงความคิดเห็น