ปิดเมนู

คู่มือการมุงหลังคา ครอบ กระเบื้องซีแพคโมเนีย

คู่มือการมุงหลังคา คู่มือการมุงหลังคา ครอบ กระเบื้องซีแพคโมเนีย.

หลาย ๆ ท่านมองข้ามในเรื่องของคู่มือการมุงหลังคากระเบื้องซีแพคชนิดลอนที่ทางเจ้าของผลิตภัณฑ์ได้จัดทำไว้สำหรับผู้ที่ใช้ผลิตภัณฑ์ของทางเจ้าของ ฉันจึงนำมาช่วยเผยแพร่ะและเป็นการแนะนำวิธีให้กับเจ้าของบ้านได้รู้ได้เห็นว่าขั้นตอนการติดตั้ง หรือ คู่มือการมุงหลังคา กระเบื้องซีแพคโมเนียชนิดลอนนั้นเป็นอย่างไร เพื่อที่จะได้เป็นแนวทางในการตรวจสอบการทำงานของผู้รับเหมามุงกระเบื้องหลังคาของบ้านท่าน จะได้ไม่เกิดปัญหาการั่วซึมเนื่องจากนิสัยการทำงานแบบเดิม ๆ ของผู้รับเหมา ซึ่งหลายท่านมักจะพบกับปัญหาการรั่วซึมของหลังคาบ้านอยู่บ่อย ๆ อันเนื่องมาจาก กระบวนการหรือขั้นตอนการทำงานของผู้รับเหมาที่ขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการมุงกระเบื้องหลังคาที่ถูกต้อง ซึ่งผู้ชำนาญตัวจริง แล้วก็คือเจ้าของผลิตภัณฑ์นั่นเอง

อย่าไว้ใจผู้รับเหมามุงหลังคากระเบื้อง.

ที่มีหัวข้อนี้ไม่ใช่อะไรนะ เพราะทีมงานของเราได้เจอมากับตัวเอง มีบ้านอยู่หลังนึงที่ทางทีมงานซึ่งเป็นวิศวกรได้เหมางานก่อสร้างบ้านที่จังหวัดระยอง เนื่องจากเจ้าของบ้านต้องการผู้รับเหมามุงหลังคากระเบื้องที่มาจาก เจ้าของผลิตภัณฑ์โดยตรงเลย จริง ๆ แล้วทางบริษัทเขามีความรับผิดชอบอยู่แล้วให้แก้งานก็มาแก้อยู่จนเราพอใจ ที่มีหัวข้อนี้เนื่องจาก ผู้รับเหมาที่เป็นทีมงานเดียวกันนี้ ได้มาฉักเสื้อทีมงานใหม่ ๆ เลยที่หน้างาน ทางเราเห็นแล้วก็นึกในใจว่าจะรอดไหม เหตุผลก็ตำตาเลย คงเป็นผู้รับเหมาใหม่ที่เพิ่งเข้าไปรับงานกับทาง เจ้าของผลิตภัณฑ์นั้น ๆ และแล้วหลังจากการมุงหลังคาเสร็จ ก็เป็นไปตามความคาดหมาย คืองานไม่ผ่าน โดยเจ้าของบ้านเป็นผู้ตรวจสอบ ก็เป็นบทเรียนไปไม่ขอบ่นมากกว่านี้ ทั้งนี้เป็นเรื่องของการฝึกอบรมฝีมือแรงงานของแต่ละที่ แต่ทั้งนี้เรื่องราวก็จบลงที่ ความรับผิดชอบที่มีต่องานที่ได้ทำไป ยอมรับว่าเป็นบริการงานที่ดีสมกับเราคาที่ได้เก็บกับลูกค้า

https://www.homemart.co.th/cgi-bin/images/products/002967_3.pdf

ควรเลือกผู้รับเหมาที่มีฝีมือการทำงานจริง ๆ ทั้งนี้ท่านต้องหาด้วยตัวเองหรือปรึกษาทางทีมงานของเราได้เนื่องจากทีมงานของเราทำงานมาเนานจึงรู้จักผู้รับเหมาหลาย ๆ ด้านและรู้ถึงฝีมือการทำงานของผู้รับเหมานั้น ๆ จึงของแนะนำทุกท่านที่ต้องการสร้างบ้าน ซึ่งผลงานที่ออกมานั้นจะผ่านหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับมาตรฐานการตรวจสอบของเจ้าของบ้านเช่นกัน

คู่มือการมุงหลังคา

เปิดอ่าน 22,450 ครั้ง โพสเมื่อ : 5 สิงหาคม 2011

แสดงความคิดเห็น