ปิดเมนู

กันขโมย+กล้อง+บ้านอัจฉริยะครบในเครื่องเดียว

Maxwell กล้องวงจรปิด+สัญญาณกันขโมย

 

การรวมตัวของ 3 เทคโนโลยีเพื่อความปลอดภัยสูงสุด

เมื่อกล่าวถึงระบบรักษาความปลอดภัยหลายคนอาจคิดถึงกล้องวงจรปิด สัญญาณกันขโมย แหละหากต้องควบคุมระบบเครื่องใช้ไฟฟ้าก็จะคิดถึงบ้านอัจฉริยะ หรือ Home Automation ไม่น่าแปลกที่ระบบเหล่านี้มักถูกเลือกมาเพื่อตอบสนองความต้องการเฉพาะอย่าง แต่หลายๆ คนยังคงมีความเข้าใจผิดของวัตถุประสงค์การใช้งานแต่ละระบบ ยกตัวอย่างเช่น บางคนต้องการป้องกันขโมยบุกรุก แต่กลับไปติดตั้งกล้องวงจรปิด หรือติดตั้งระบบบ้านอัจฉริยะ ผู้บริโภคจำนวนมากที่ต้องเสียเงินไปกับระบบที่ไม่ได้แก้ปัญหาอย่างแท้จริงเพราะขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องของผลิตภัณฑ์

ภาพ : maxwell

เนื้อหา : thaidrawing

maxwell-001

เมื่อความต้องการเหล่านี้มักเป็นพื้นฐานของความปลอดภัย เราจึงรวมผลิตภัณฑ์ 3 อย่างนี้เข้าด้วยกัน หรือเรียกว่า System Intergration หรือการรวมระบบต่างๆ เพื่อการ ใช้งานแบบครบวงจรในหนึ่งเดียว ผู้ใช้งานสามารถใช้ประโยชน์สูงสุดจากการอินทิเกรตทั้ง 3 ระบบเข้าด้วยกัน ยกตัวอย่าง หากระบบสัญญาณกันขโมยร้อง สิ่งที่ผู้ใช้งานจะได้รับคือ การแจ้งเตือนผ่านโทรศัพท์และยังสามารถมองเห็นได้ว่าเกิดอะไรขึ้นโดยการส่งภาพจากกล้อง IP ซึ่งการแจ้งเตือนดังกล่าวจะถูกส่งผ่านมายังแอพพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟนบนเครือข่าย Internet ผู้ใช้งานจึงสามารถได้รับทั้งการแจ้งเตือนพร้อมกับภาพ สามามารถตรวจสอบเหตุการณ์พร้อมการควบคุมได้จากทุกมุมโลก เพื่อบรรเทาและระงับเหตุร้ายได้อย่างรวดเร็ว

maxwell-002

เทคโนโลยีล่าสุดที่ตอบโจทย์ด้านความปลอดภัยด้วยระบบสัญญาณกันขโมย กล้อง IP และระบบควบคุมการใช้ไฟฟ้าเข้าด้วยกันอย่างเต็มประสิทธิภาพ เพื่อความปลอดภัยและความสะดวกสบายอย่างสมบูรณ์แบบ ทั้งการแจ้งเหตุ ส่งภาพการบุกรุกและการควบคุมระบบรักษาความปลอดภัยผ่าน แอพพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟนได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย ซึ่งต่างระบบสมัยก่อนที่ กล้องวงจรปิด ระบบสัญญาณกันขโมย และระบบควบคุมไฟฟ้าถูกแยกออกจากกัน สิ่งที่เกิดขึ้นคือผู้บริโภคมักเลือกใช้ระบบใดระบบหนึ่งตามความต้องการ ปัญหาคือระบบรักษาความปลอดภัยมีช่องโหว่ ไม่สามารถป้องกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะแต่ละระบบมักถูกเลือกให้ใช้งานแยกออกจากกัน ดังนั้นการนำเทคโนลียีทั้ง 3 อย่างผนวกเข้าด้วยกันจึงทำให้การดูแลความปลอดภัยสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดในเครื่องเดียว

maxwell-003

 

 

 

 

เปิดอ่าน 85 ครั้ง โพสเมื่อ : 17 พฤษภาคม 2015

แสดงความคิดเห็น