ปิดเมนู

ออกแบบบ้านให้เหมาะสมกับคนทุกช่วงวัย

ออกแบบบ้าน รองรับวัยสูงอายุ

 

เปลี่ยนบ้านให้เหมาะกับการใช้งาน หลังวัยเกษียณ

การสร้างบ้านหลังนึง สำหรับบางคนซึ่งอาจจะเป็นบ้านหลังเดียว ที่จะอยู่ตลอดชีวิต ของคุณ ดังนั้นการออกแบบที่ดีก็ควรจะคิดไปถึงอนาคต ที่เราจะต้องอยู่ในบ้านหลังนี้ บ้านที่เราจะต้องอยู่ไปจนแก่ เรี่ยวแรงถดถอย หรือแม้แต่ในปัจจุบัน ที่เรายังมีสมาชิกครอบครัวเป็นผู้สูงอายุ  ซึ่งแน่นอนว่า ต้องมีปัญหาในการใช้ชีวิตประจำวันภายในบ้านอย่างแน่นอน อาทิ เดินขึ้นบันไดไม่ไหว ปวดแข้งปวดขา พื้นลื่นในห้องน้ำ หกล้มเพราะมองไม่เห็นพื้นต่างระดับ ไม่มีเรี่ยวแรงเปิดปิดประตู  ซึ่งปัญหาเหล่านี้ วิธีแก้ที่ดีที่สุด คือการออกแบบปรับปรุงบ้านให้เหมาะกับการใช้งานสำหรับสมาชิกทุกคนในครอบครัว

คราวนี้ เราไปดูกันดีกว่าค่ะ ว่าส่วนไหนบ้าง ที่สำคัญที่เราจะมองข้ามไม่ได้ ในการออกแบบ หรือปรับปรุงบ้านใหม่ เพื่อเป็นแนวทางและไอเดียสำหรับบ้านของคุณในคราวต่อไปด้วยค่ะ

ที่มา : baanlaesuan

เรียบเรียง : thaidrawing

1.ประตู ความกว้างของประตูควรมากกว่า 90 เซนติเมตร และมีพื้นที่หน้าประตูไม่น้อยกว่า 1.50 x 1.50 เมตร ต้องเปิด-ปิดได้ง่ายโดยไม่ต้องใช้แรงเยอะ ไม่ควรมีอุปกรณ์บังคับประตูให้ปิดเอง ลูกบิดประตูควรใช้ชนิดก้านโยกหรือแบบแกนผลัก ติดตั้งสูงจากพื้นประมาณ 1 – 1.20 เมตร ระหว่างพื้นห้องไม่ควรมีการเปลี่ยนระดับ ถ้ามีต้องมีลักษณะเป็นทางลาด ไม่ควรมีธรณีประตู

2. บันได ควรมีความกว้างไม่น้อยกว่า 1.50 เมตร ลูกตั้งของขั้นบันไดสูงไม่เกิน 15 เซนติเมตร ส่วนลูกนอนต้องลึกไม่น้อยกว่า 28 เซนติเมตร ต้องมีราวจับทั้งสองด้านของบันได มีชานพักบันไดทุกระยะตามแนวดิ่งไม่เกิน 2 เมตร ลูกตั้งไม่ควรเป็นช่องโล่ง ลูกนอนควรใช้วัสดุที่มีพื้นผิวไม่ลื่น มีจมูกบันไดที่มีสีแตกต่างจากสีของบันได เพื่อให้มองเห็นได้ชัดเจน

 

3. ห้องน้ำ มีพื้นที่ว่างภายในเพื่อให้รถเข็นหมุนตัวกลับได้ โดยควรมีเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 1.50 เมตร พื้นห้องน้ำเลือกใช้วัสดุที่ไม่ลื่น กันน้ำ ทำความสะอาดง่าย ประตูที่เหมาะสมควรเป็นบานเลื่อน สุขภัณฑ์ในห้องน้ำควรมีชุดราวจับ โถสุขภัณฑ์ควรใช้แบบ Flush Tank ชนิดมีปุ่มปล่อยน้ำด้านข้าง อ่างล้างมือควรสูงจากพื้นถึงขอบบนอ่าง 75-80 เซนติเมตร ประตูห้องน้ำควรใช้ลูกบิดที่ไม่มีรูกุญแจ แต่จะมีช่องตรง ๆ ที่ใช้เหรียญไขเข้าไปช่วยเหลือได้กรณีมีอุบัติเหตุในห้องน้ำ


<a href=&quot;httpss://adclick.g.doubleclick.net/aclk?sa=L&amp;ai=Ce06-l4YpV46WH8bOogOj-b34CeLUmsUFovCxkMwBwI23ARABIABg_c2bhoggggEXY2EtcHViLTczNTExNjE3MzQ5MDU2ODHIAQngAgCoAwGqBNQBT9DstDPGA_nYWTqukqYmItOMbvEf1L2Nc3vnzZlqwuWdjvk5831kuv_8UXk1DquM-rS8_AaSNx4LSmMZiEak4_BlMesblQAtJnDv2bPM1GpfnAm7LsHPqXL12Ih5FI1tcmKSdHTq38kHkOGpiiFi4wU1TltkxNdZexjBgjkdSOCd8JfNsFPkBxFBjUWb1N-KK1A4Czis8SQ6bxL5WSwcMW8XiyAn5y7Fi2FLGUp2S73lbyu9MdApCxo-kB-z4Wn7o17yzv0vFSeqdYFteR_xqjGnvhngBAGABpKbidiY462bJKAGIagHpr4b2AcA&amp;num=1&amp;sig=AOD64_1chNbAGjJpdeMrVcdwDnLKHx-f_w&amp;client=ca-pub-7351161734905681&amp;adurl=httpss://bid.g.doubleclick.net/xbbe/creative/click%3Fd%3DAPEucNXiynT6EguTD4QonwyZ5DW7RKzX0VfCHPKwVtkYt_v3cJ–jL_lmDSLjQwTekxTISqNtI3H5lGKWUUf2dXiO4aVHTmezA%26r1%3Dhttpss://bs.serving-sys.com/BurstingPipe/adServer.bs?cn=brd&amp;FlightID=17257264&amp;Page=&amp;PluID=0&amp;Pos=1586501729&quot; target=&quot;_blank&quot;><img src=&quot;httpss://bs.serving-sys.com/BurstingPipe/adServer.bs?cn=bsr&amp;FlightID=17257264&amp;Page=&amp;PluID=0&amp;Pos=1586501729&quot; border=0 width=300 height=250></a>

ทางลาด ถ้าทางลาดมีความยาวน้อยกว่า 6 เมตร ความกว้างควรมากกว่าหรือเท่ากับ 90 เซนติเมตร ถ้าทางลาดมีความยาวเกิน 6 เมตร ความกว้างควรมากกว่าหรือเท่ากับ 1.50 เมตร และต้องมีชานพักยาว       1.50 เมตรทุก 6 เมตร และต้องมีราวกันตก ความลาดชันที่แนะนำคือ 1 ต่อ 12 แต่หากพื้นที่ไม่เอื้ออำนวยก็ใช้อัตราส่วนที่ต่ำกว่านั้นได้

ที่จอดรถ ควรออกแบบเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า มีความกว้างไม่น้อยกว่า 2.40 เมตร และยาวไม่น้อยกว่า 6 เมตร และต้องมีที่ว่างด้านข้างที่จอดรถกว้าง 1 เมตร เพื่อเป็นพื้นที่ให้ผู้สูงอายุและคนพิการขึ้น-ลงรถได้สะดวก

 

เปิดอ่าน 257 ครั้ง โพสเมื่อ : 4 พฤษภาคม 2016

แสดงความคิดเห็น