ปิดเมนู

การเขียนแบบบ้านชั้นเดียวตอนที่ 5

การเขียนแบบบ้านชั้นเดียวตอนที่ 5

การเขียนแบบบ้านชั้นเดียวตอนที่ 5การเขียนแบบบานหน้าต่าง และการทำแปลนบานหน้าต่าง เพื่อนำไปใช้ในแปลนบ้านอย่างถูกต้องและตรงกันไม่ว่าท่านจะเขียนรูปด้าน หรือ แปลน และรูปตัด ของหน้าต่างนั้นต้องสอดคล้องกัน เวลานำไปเขียนแบบบ้าน 3มิติแล้วจะสะดวกสบายมากขึ้น และการเลือกใช้ Layers ให้ตรงกับงานที่กำลังเขียนส่วนนี้มี 2 ตอนนะจ๊ะ

การเขียนแบบบ้านชั้นเดียวตอนที่ 5

Drawing pane. And the layout pane. I plan to use accurate and consistent, whether you are a cut above the flange of the window and must be consistent. Time to write home. 3-D is more comfortable. And Selection Layers to match the work being written.

เปิดอ่าน 2,028 ครั้ง โพสเมื่อ : 23 เมษายน 2014

แสดงความคิดเห็น