ปิดเมนู

การเขียนแบบบ้านชั้นเดียวตอนที่ 13

การเขียนแบบบ้านชั้นเดียวตอนที่ 13

การเขียนแบบบ้านชั้นเดียวตอนที่ 13หลังจากที่เราเขียนแปลนพื้นชั้นล่าง และแปลนหลังคาบ้านแล้ว ขั้นตอนต่อไปก็ต้องเป็นการตัดบ้านอย่างน้อย 2 รูปตามหลักการณ์ขออนุญาตปลูกสร้าง แรก ๆ เราก็ต้องเลือกวางสัญญลักษณ์รูปตัดก่อนและท่านจะได้รับเทคนิคการตัดแบบบ้านดีดี จากผู้สอนเนื่องจากเป็นเทคนิคที่ทำงานได้ดี สามารถนำไปประยุกต์ หรือพัฒนาต่อได้จากแนวคิดของผู้บรรยาย ต่อไป

การเขียนแบบบ้านชั้นเดียวตอนที่ 13

After a floor plan. And the roof plan. The next step would be cut by at least 2 of those building permits, we first need to select the symbol, cutting and cutting techniques, you will receive a good home. Of teaching as a technique that works well. Can be applied. The development of the concept of the next lecture.

เปิดอ่าน 1,187 ครั้ง โพสเมื่อ : 1 เมษายน 2014

แสดงความคิดเห็น