ปิดเมนู

การเขียนแบบบ้านชั้นเดียวตอนที่ 14

การเขียนแบบบ้านชั้นเดียวตอนที่ 14

การเขียนแบบบ้านชั้นเดียวตอนที่ 14เทคนิคการตัดแปลนบ้านภาคต่อจากตอนที่แล้ว ตอนนี้ก็จะเริ่มถึงการตัดในส่วนของพื้นบ้าน คาน เสา และผนัง และเทคนิคการเขียนรูปตัดเรื่องของการลดระดับห้องน้ำ ระเบียงบ้าน หรือพื้นบ้านที่ลดระดับลง เทคนิคการใช้เส้น Multi Line ในการสร้างผนังในรูปตัดเพื่อนำไปใช้ในแบบขยายห้องน้ำได้อย่างถูกต้อง การจัดวางประตู หน้าต่างให้กับรูปตัด ตามระยะที่แปลนพื้นกำหนด ตอนนี้รวมไปถึงเทคนิคการแก้ไข บล็อคหรือ Block Editor

การเขียนแบบบ้านชั้นเดียวตอนที่ 14

The plan to cut part of the next house. Now it starts to cut in the floor beams, pillars and walls, and a cutting of the lower level bathroom, balcony or the lower floor. The techniques used to create a Multi Line the walls in the cut to be used in the bathroom properly. The placement of the door. Window, with the cut. As long as the floor plan. This includes techniques to block or Block Editor.

เปิดอ่าน 1,187 ครั้ง โพสเมื่อ : 11 กันยายน 2013

แสดงความคิดเห็น