ปิดเมนู

การเขียนแบบบ้านชั้นเดียวตอนที่ 15

การเขียนแบบบ้านชั้นเดียวตอนที่ 15

การเขียนแบบบ้านชั้นเดียวตอนที่ 15พิจารณารอยตัดจากแปลนหลังคาเพื่อนำมาตัดให้ถูกต้อง และให้ดูเหมือนจริง ตอนนี้จะเป็นการเก็บรายละเอียดเกี่ยวกับรูปตัดให้ถูกต้องที่สุด เทคนิคการ hatch หลังคา การเลือกลายหลังคาเพื่อให้เข้ากับวัสดุที่ลูกค้าต้องการ เป็นต้น

การเขียนแบบบ้านชั้นเดียวตอนที่ 15

The edges of the roof plan to cut them properly. And it seems real. This will store the details about the most accurate technique of cutting the roof hatch to the roof design to match customer needs to such materials.

 

เปิดอ่าน 1,024 ครั้ง โพสเมื่อ : 18 สิงหาคม 2011

แสดงความคิดเห็น