ปิดเมนู

การเขียนแบบบ้านชั้นเดียวตอนที่ 16

การเขียนแบบบ้านชั้นเดียวตอนที่ 16

เริ่มต้นการเขียนรูปด้านจากรูปตัด เพื่อความถูกต้องสะดวกรวดเร็วในการขึ้นรูปด้าน เรียนรู้เทคนิคการขึ้นรูปด้านขั้นเทพ กับผู้บรรยาย เป็นเทคนิคการเขียนแบบบ้านที่ไม่เร็วแต่สามารถทำให้เร็วได้ด้วยวิธีการเขียน และเทคนิคการเขียนแบบที่ถูกต้องตามหลักการเขียนแบบบ้านด้วย autocad เทคนิคการเขียนรูปด้านหลังคา 8 เหลี่ยมที่หลาย ๆ คนอาจจะยังไม่เข้าใจในเรื่องนี้ ทันทีที่ท่านดูวีดีโอชุดนี้แล้วท่านก็จะเขียนแบบบ้านทรงหลังคาแปดเหลี่ยมขั้นเทพนี้ได้สะบาย

การเขียนแบบบ้านชั้นเดียวตอนที่ 16

From a side of the cut. To be formed quickly in the field. Learn techniques for forming the described technique is required for a home that is not fast, but can result in a faster way. And technical drawings are in accordance with the home autocad drawing techniques to write the eight-sided roof, many people may not understand this. Once you watch this video, you will be a house roof, octagonal shape is reflected by the gods.

 

เปิดอ่าน 1,685 ครั้ง โพสเมื่อ : 18 สิงหาคม 2011

แสดงความคิดเห็น