ปิดเมนู

การเขียนแบบบ้านชั้นเดียวตอนที่ 17

การเขียนแบบบ้านชั้นเดียวตอนที่ 17

การเก็บรายละเอียดของรูปด้านและการเขียนรูปด้านผนัง 8 เหลี่ยมการเก็บเส้นแนวเสา เป็นการเก็บในส่วนของรูปด้านหน้าให้ถูกต้องตามแบบแปลนบ้านและ แนะนำการตกแต่งรูปด้านตามการออกแบบของท่านเพื่อความสวยงาม เมื่อตกแต่งรูปด้านเสร็จแล้วก็อย่าลืมนำไปเขียนแปลนบ้านให้ตรงกับรูปด้านของท่านอีกด้วย

การเขียนแบบบ้านชั้นเดียวตอนที่ 17

The details of the side walls 8 and a side edge of the pole line. In the front part of the plan to be home. Finishing the design on the side of the aesthetic. When decorating the side is done, do not forget to write home plan to match your side as well.

เปิดอ่าน 1,655 ครั้ง โพสเมื่อ : 8 เมษายน 2014

แสดงความคิดเห็น