ปิดเมนู

การเขียนแบบบ้านชั้นเดียวตอนที่ 18

การเขียนแบบบ้านชั้นเดียวตอนที่ 18

การเขียนรูปด้าน 2 เป็นเทคนิคการเขียนรูปด้านและขั้นตอนการเขียนรูปด้านการวางแผนการเขียนรูปด้านของตัวบ้านอย่างถูกต้อง เรียนรู้วิธีหมุนแปลนบ้านเพื่อนำมาเขียนรูปด้านของเรา เป็นการบังคับให้รูปด้านนั้นตรงกับแปลนบ้าน ตามหลักการเขียนแบบบ้านอย่างถูกวิธี แนะนำโปรแกรม Spot On the mouse ในการทำสื่อการสอนทางคอมพิวเตอร์

การเขียนแบบบ้านชั้นเดียวตอนที่ 18

The second technique is to paint a picture of the process of writing and planning the writing side of the house properly. Learn how to turn your home plan to paint our side. Force a match to the home plan. According to a home in the right way.

เปิดอ่าน 1,361 ครั้ง โพสเมื่อ : 18 สิงหาคม 2011

แสดงความคิดเห็น