ปิดเมนู

ฮวงจุ้ยรั้วหรือกำแพงบ้านเสริมบ้านให้มีสุข

ฮวงจุ้ยรั้วหรือกำแพงบ้านเสริมบ้านให้มีสุข

การสร้างรั้วหรือกำแพงบ้านให้ถูกหลักฮวงจุ้ยนั้นก็เป็นเรื่อง สำคัญเช่นกัน เพราะสามารถช่วยเสริมให้บ้านนั้นอยู่ร่มเย็นเป็นสุข ดังนั้นเรามาสร้างรั้วบ้านหรือกำแพงให้ถูกหลักฮวงจุ้ยกันดีกว่าค่ะเพื่อบ้าน ที่สุขใจ

ฮวงจุ้ยรั้วหรือกำแพงบ้านเสริมบ้านให้มีสุข

1. ประตูใหญ่อย่าสร้างประตูเล็กไว้ 2 ข้าง แต่ให้สร้างข้างเดียวคือ หันหน้าออกสร้างตรงซ้ายมือ

2. ประตูบ้านตรงกันกับบ้านอื่นไม่เป็นมงคล

3. บ้านที่มีกำแพงเก่าควรทาสีให้ใหม่เสมอ เวลากลางคืนควรติดไฟให้สว่างจะพบแต่ความเจริญ

4. กำแพงบ้านอย่าสูงเกินไป (เกิน 2 เมตร) หรือต่ำเกินไป (1.40 เมตร)

5. ประตูด้านซ้ายควรใหญ่กว่าด้านขวา

6. ประตูรั้วสูงกว่ากำแพงไม่ดี

7. ตำแหน่งกำแพงทาง ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ อย่าให้ชำรุดจะมีเรื่องขึ้นโรงขึ้นศาล

8. สร้างบ้าน ไม่ควรสร้างกำแพงหรือภูเขาก่อน จะทำให้ยากจน หรือถูกคุมขัง

9. ไม่ควรสร้างกำแพงบ้านให้ชิดบ้านเกินไป

10. กำแพงบ้านไม่ควรเจาะเป็นหน้าต่าง จะไม่เป็นมงคล

11. กำแพงบ้านสร้างเป็นรูปโค้ง ดีกว่าสร้างกำแพงเป็นรูปสี่เหลี่ยม

12. บ้านที่มีลานโล่งห้ามล้อมรั้วกลางลานโล่งจะทำให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บ เช่น โรคตา หัวใจ

13. ประตูรั้วบ้านฝั่งตรงข้ามใหญ่กว่าบ้านเราไม่ดี

ความสำคัญ

ฮวงจุ้ย รั้วบ้าน กำแพงบ้าน รั้วเป็นทางเข้าออกของคนและทางเข้าออกของชี่ ส่วนกำแพงส่วนใหญ่เป็นการปิดกั้น ดังนั้นชี่ที่จะเข้าสู่บ้านจึงเกี่ยวกับรั้ว และการปิดกั้นชี่ไม่ให้เข้าบ้าน หรือ ไม่ให้ออกจากบ้านโดยง่ายจึงเกี่ยวกับกำแพง
ขอบคุณข้อมูลจาก www. fengshuiinter com
ขอบคุณภาพประกอบจาก Photos .com

Feng shui for a house to house, fence or wall with it.

Building a fence or wall of the house, the feng shui, it is also important because it can help the survivors sent home. We build fences or walls are not good feng shui for a happy home.

Feng shui for a house to house, fence or wall with it.

1. The door is not a small door on the two sides, but to create one. Facing a straight left hand.

2. The door opposite the house is not auspicious.

3. A house with old walls should be painted a new tie. Fire should be lit at night to see the progress.

4. The walls of the house not too high (over 2 meters) or low (1.40 m).

5. The door to the left than the right.

6. Gate above the wall is not good.

7. The barrier. Northeast. Do not let the matter go to court order.

8. Building a home should not build a wall or mount it to the poor, or imprisoned.

9. Do not build walls of the house too close to home.

10. Walls of the house should not break a window. It is not auspicious.

11. Walls of the house as a parabola. Rather than building walls are rectangular.

12. A house with a yard or open-air central courtyard surrounded by a fence can cause eye diseases such as heart disease.

13. Gate opposite the house than we do.

Importance

Feng shui house, fence, wall, fence and into the entrance of the entrance of Species. Most of the block wall. The rest goes into the house and the fence. Species and block it from entering the house or to leave it on the wall easily.

เปิดอ่าน 711 ครั้ง โพสเมื่อ : 18 สิงหาคม 2011

แสดงความคิดเห็น