ปิดเมนู

Autocad เบื้องต้น กับการเรียนรู้คำสั่งตอนที่ 1

Autocad เบื้องต้น กับการเรียนรู้คำสั่งตอนที่ 1

สำหรับการเรียน Autocad เบื้องต้นของตอนนี้จะเริ่มการใช้คำสั่งเรื่องของการเขียนแบบก่อน ไร่เรียงตั้งแต่ เมนูบาร์ Draw แล้วก็เริ่มเขียนตามคำสั่งต่าง  ๆ เช่นการเขียนเส้นอิสระ เส้นคู่ และอื่น ๆ เพื่อเริ่มเข้าสู่พื้นฐานความเข้าใจเรื่องคำสั่งของ Autocad สำหรับบทเรียนนี้สามารถใช้งานได้กับ autocad 2007 คู่มือ คู่มือ autocad 2009 สอน autocad 2007 เป็นได้ทั้ง คู่มือ Autocad 2010 2011 2012 เพราะการใช้งานเหมือนกัน

Autocad เบื้องต้น กับการเรียนรู้คำสั่งตอนที่ 1


For learning the basics of Autocad will now begin using the drawing commands first. Field guides from the menu bar, Draw, then start a command such as a line of independent double line and the other to start with a basic understanding of the command of Autocad for this lesson can be used with autocad 2007 manual manual autocad. 2009 autocad 2007 training manual as well as Autocad 2010 2011 2012 is the same.

Autocad เบื้องต้น กับการเรียนรู้คำสั่งตอนที่ 1

เปิดอ่าน 61,266 ครั้ง โพสเมื่อ : 24 สิงหาคม 2011

แสดงความคิดเห็น