ปิดเมนู

ฮวงจุ้ยบ้าน : พลังชี่ (Chi/Qi)

ฮวงจุ้ยบ้าน : พลังชี่ (Chi/Qi)

หมายถึง พลังงานที่ขับเคลื่อนสิ่งมีชีวิตให้ดำรงอยู่ได้ คำว่าชี่ (Qi) ในภาษาจีนเป็นคำเดียวกับคำว่าปราณ (Prana) ในภาษาอินเดีย และเป็นคำเดียวกันกับคำว่ากิ (Ki) ในภาษาญี่ปุ่น

พลังชี่มีความสำคัญในการแพทย์แผนจีนมาก เราอาจจะไม่สามารถมองเห็นพลังชี่ได้จากกล้องจุลทรรศน์หรือแว่นตาชนิดใด ๆ ได้ก็จริง แต่เราจะรับรู้ได้ถึงการมีอยู่จากความสมดุลของพลังที่ทำให้มนุษย์มีสุขภาพดีสิ่งมีชีวิตทั้งหลายที่ดำรงอยู่ได้เพราะมีการเคลื่อนที่ของพลังชี่ เช่นการที่เลือดยังคงไหลเวียนอยู่ภายในเส้นเลือด กระเพาะอาหารยังสามารถย่อยอาหารได้ แขนขายังเคลื่อนไหวอยู่ได้ เป็นเพราะพลังชี่ทำงานอยู่ภายในร่างการและให้ชีวิตแก่เรา

หากปราศจากพลังชี่แล้วชีวิตก็ไม่อาจดำรงอยู่ได้ จึงน่าจะสรุปได้ว่าพลังชี่เป็นราฐานของสิ่งมีชีวิตทั้งหมดทั้งมวล นอกจากนี้พลังชี่ยังอยู่ในธรรมชาติรอบตังของมนุษย์ด้วยไม่ว่าจะเป็นพลังของลม อากาศ ( ออกซิเจน คาร์บอนไดออกไซด์ ไนโตรเจน ฯลฯ ) แสงอาทิตย์ แสงจันทร์ และแสงดวงดาวต่าง ๆ ที่มีผลต่อชีวิต ร่างกาย และจิตวิญญาณของมนุษย์ที่ติดตัวมาตั้งแต่เกิด พลังชี่เป็นพลังบริสุทธิ์ที่ไหลเวียนผ่านอวัยวะต่าง ๆ ภายในร่างกาย ซึ่งประกอบด้วยอวัยวะตัน ได้แก่ หัวใจ เยื่อหุ้มหัวใจ ปอด ม้าม ตับ ไต และอวัยวะกลวง ได้แก่ กระเพาะอาหาร ถุงน้ำดี ลำไส้ใหญ่ ลำไส้เล็ก กระเพาะปัสสาวะ และระบบความร้อนของร่างกาย

การเคลื่อนไหวของพลังชี่ผ่านอยัยวะภายในต่าง ๆ นั้นมีกฎเกณฑ์แน่นอนและสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับเวลาโดยการไหลเวียนของพลังชี่ที่ผ่านแต่ละอวัยวะนั้นจะใช้เวลา 2 ชั่วโมงจำนวนทั้งหมด 12 อวัยวะรวม 24 ชั่วโมงต่อวันเรียกว่า “นาฬิกาชีวิต” นอกจากนี้ยังมีพลังงานที่มาจากภายนอกแล้วซึมซับเข้าสู่ร่างกายของเราได้โดยผ่านเซลส์ประสาทข้างในเซลส์ประสาทจะมีโพลงตรงกลาง ซึ่งมีประจุไฟฟ้าบวก รอบนอกมีประจุไฟฟ้าลบ โดยประจุไฟฟ้าลบจะทำหน้าที่ไล่จับอนุมูลอิสระและต่อต้านเชื้อโรค

ฟังดูอาจจะซับซ้อนเหมือนโม้และเข้าใจยากสักนิดเอาเป็นว่าจำไว้ง่าย  ๆ ก็ได้ว่าถ้ามีประจุไฟฟ้ามากร่างกายของเราก็จะแข็งแรง กำยำ ดำปี๋

ชาวจีนโบราณเชื่อว่า การที่คนเราจะมีสุขภาพดี อยู่อย่างเจริญรุ่งเรืองได้นั้นพลังชี่ของคนต้องสอดประสานอย่างกลมกลืนกับพลังชี่ของฟ้าและดิน โดยที่พลังชี่ของฟ้าและดินเป็นพลังงาน ซึ่งมีอยู่ในธรรมชาติและมีผลต่อผู้ที่เข้าไปผูกพันโดยตรง

การได้รับพลังชี่แบบใดนั้นย่อมมีอิทธิพลอย่างมากต่อมนุษยชาติ ทั้งในด้านการกำเนิด เพิ่มพูน ปะทะ ทำลาย หรือ บั่นทอน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการผสมกลมกลืน ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมรอบตัวเรา รวมไปถึงความศรัทธาและความเชื่อในอำนาจศักดิ์สิทธิ์ของเทพและพิธีกรรม รวมทั้งสิ่งที่เป็นมงคลต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ ในเรื่องจิตวิญญานที่สัมผัสจับต้องไม่ได้ หรือชั่ง ตวง วัดไม่ได้

พลังชี่เป็นพื้นฐานการทำงานของฮวงจุ้ย เรียกได้หลายอย่าง เช่น พลังชีวิต ชี่กง กิ ปราณชีวิต ลมปราณ นที กุณฑลินี ลมหายใจจักรวาล รังสีคอสมิก ( Cosmic Force, Vaitality Force, Universal Force ) เป็นต้น โดยพลังชี่มีสองแบบได้แก่พลังชี่ดี (Positive Force ) ซึ่งคนจีนเรียกกันว่า “Sheng Chi” และพลังชี่เสีย (Negative Force ) ตามที่คนจีนเรียกกันว่า “Sha Chi”

การเคลื่อนไหวของพลังชี่มีความสำคัญมากต่อรา่งกายมนุษย์ บ้าน ที่ทำงาน รวมถึงความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม ถ้ามนุษย์ได้รับพลังชี่ดีก็จะมีความสุข ความสามัคคี มั่งคั่ง มีเกียรติยศ บารมี แต่ถ้ารับพลังชี่ไม่ดีเข้ามาใส่ตัว ก็จะก่อให้เกิดความไม่ปกติแก่ร่างกายและจิตใจ พบแต่สุขภาพไม่ดี การเงิน การงานไม่ดี มีแต่ความขัดแย้งและปัญหา ดังที่หลายคนเคยตั้งข้อสงสัยว่า เพราะเหตุใดตนเองจึงทำการใดก็ไม่งอกเงยเกิดผลดีขึ้นมาเลย สาเหตุประการสำคัญก็เป็นเพราะพลังชี่ที่ไม่ดีไหลเข้าสู่ร่างกายนั่นเอง

ดังนั้น การเคลื่อนไหวของพลังชี่ ( การเคลื่อนที่ของพลังงานลม อากาศ และแสงแดด ฯลฯ ที่ถ่ายเทสะดวกไม่ติดขัดไม่อับชื้น) จึงกำเนิดเป้นสูตรสำเร็จในการตั้งถิ่นฐานกำหนดลัษณะสถาปัตยกรรม การใช้สอยภายในอาคารการออกแบบภูมิสถาปัตย์และสภาพแวดล้อม รมถึงการควบคุมการใช้พลพังงานอย่างประหยัดโดยอาศัยแสงอาทิตย์ อุณหภูมิ ความชื้น และทิศทางลมเป็นปัจจัยในการกำหนดควบคุมสภาวะของการดำรงชีวิตระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมให้อยู่อย่างรุ่งเรือง สุขสบาย และยั่งยืน และท่านจะได้พบกับความน่าทึ่งของพลังชี่

เปิดอ่าน 905 ครั้ง โพสเมื่อ : 27 เมษายน 2014

แสดงความคิดเห็น