ปิดเมนู

เบญจธาตุ : ฮวงจุ้ย

เบญจธาตุ หรือธาตุทั้งห้า ในทางฮวงจุ้ย ประกอบด้วย นํ้า (Water) ไม้ (Wood) ไฟ (Fire) ดิน (Earth) และทองหรือธาตุโลหะ (Metal)

ความสัมพันธ์ของธาตุทั้งห้าถือเป็นหลักสำคัญของฮวงจุ้ย นอกจากนี้ ตำราแพทย์จีนโบราณและศาสตร์ต่างๆ ของประเทศแถบตะวันออกจำนวน มากล้วนมีพื้นฐานมาจากความสัมพันธ์ดังกล่าว ซึ่งอธิบายได้ว่า ทุกสิ่งจะ มีธาตุเจ้าเรือนของตน หากจัดความสัมพันธ์ให้ถูกต้องย่อมนำมาซึ่งความอุดมสมบูรณ์สุขภาพดีและรุ่งเรือง

วงจรธาตุมี 3 แบบได้แก่

1. ส่งเสริม (The Productive Cycle)

นํ้าทำให้ไม้เติบโต ไม้ทำให้ไฟลุก ไฟทำให้ความร้อนปั้นดินเป็นรูปร่าง ได้ ดินทำให้กำเนิดทองและแร่ธาตุต่างๆ ทองทำให้กำเนิดนํ้า

2. ทำให้อ่อนกำลัง    (The Weakening Cycle)

นํ้าทำให้ทองอ่อนกำลังลง ไม้ทำให้นํ้าอ่อนกำลังลง ไฟทำให้ใม้อ่อน กำลังลง ดินทำให้ไฟอ่อนกำลังลง ทองทำให้ดินอ่อนกำลังลง

3. ปะทะทำลาย    (The Destructive Cycle)

น้ำดับไฟ ไฟหลอมทองให้เปลี่ยนรูปร่าง ทองเคลือบรากไม้ไม่ให้เติบโต ไม้ชอนไชหาอาหารจากดินจนขาดสารอาหาร ดินดูดนํ้าแห้งลง

คุณสมบัติของเบญจธาตุ

น้ำ : ดาวประจำธาตุหมายเลข 1

สิ นํ้าเงิน ฟ้า ดำ เทา

ทิศ เหนือ

อาชีพ ธุรกิจการขายทุกชนิดซึ่งผู้ชื้อต้องมาซื้อถึงที่เช่น ร้านอาหาร ธนาคาร นอกจากนยังรวมถึงการเล่นหุ้น การเดินเรือ การขนส่งต่างๆ ทั้งทางบก น้ำ และอากาศ

ไม้ : ดาวประจำธาตุหมายเลข 3, 4

สิ เขียว

ทิศ ตะวันออก ตะวันออกเฉียงใต้

อาชีพ คนขายของที่ต้องไปพบลูกค้าถึงที่ เช่น อาชีพการตลาด การสื่อสาร ประชาสัมพันธุ์ สื่อมวลชน นักข่าว คอลั่มนิสต์ การเดินทาง การท่องเที่ยว การเกษตร และปศุสัตว์

ไฟ : ดาวประจำธาตุหมายเลข 9

สิ แดง โทนร้อน

ทิศ ใต้

อาชีพ ด้านวิชาการ การศึกษาวิจัย ครูอาจารย์ นักวิชาการ นักวางแผน นักสังคมสงเคราะห์ นักพูด นักประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยี ด้านพลังงาน โปรแกรมเมอร์ นักวิทยาศาสตร์ แพทย์ที่สอนในมหาวิทยาลัย

 ดิน : ดาวประจำธาตุหมายเลข 2, 5, 8

สี เหลือง นํ้าตาล บริด ครีม

ทิศ ตะวันตกเฉียงใต้ ศูนย์กลาง ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ

อาชีพ เกี่ยวกับทรัพยากรต่างๆ ที่มาจากผิวโลก ซึ่งไม่เป็นโลหะ เช่น ดิน หิน ทราย อัญมณี นอกจากนี้ยังรวมถึงนักบัญชี ทนายความ กิจการ อสังหาริมทรัพย์ ดูแลสต๊อกสินค้า องค์กรรักษาความมั่นคง เช่น ทหาร ตำรวจ

ทอง : ดาวประจำธาตุหมายเลข 6, 7

สิ ขาว แวววาว

ทิศ ตะวันตกเฉียงเหนือ ตะวันตก

อาชีพ การให้บริการและรับจ้างทุกประเภทที่เกี่ยวกับศิลปะ ใช้ความคิดสร้างสรรค์ มีความประณีตสวยงาม เช่น ศิลปิน จิตรกร นักดนตรี นักร้อง นักแสดง ผู้กำกับหนัง ช่างภาพ นักประพันธ์ และรวมถึงสถาปนิก มัณฑนาการ วิศวกร นักโฆษณา

เปิดอ่าน 850 ครั้ง โพสเมื่อ : 8 กันยายน 2013

แสดงความคิดเห็น