ปิดเมนู

สัตว์สวรรค์ทั้งสี่กับฮวงจุ้ย

ในสมัยโบราณนักปราชญ์ชาวจีนค้นพบทำเล ที่ตั้งบ้านพักหรือที่อยู่อาศัยแล้วเกิดความสุข ปลอดภ้ย และเจริญรุ่งเรือง โดยสังเกตเห็นว่า ทำเลทื่ตั้งได้สอดคล้องกับตำแหน่งทิศทางของ กลุ่มดาวสัตว์สวรรค์ทั้งสี่ คือ เต่าดำ มังกรเขียว เสือขาว และหงส์แดง

ตามตำราที่ศึกษามาระบุไว้ว่าที่มาของสัตว์สวรรค์ทั้งสี่มาจาก กลุ่มดาวบนท้องฟ้า โดยมีกลุ่มดาวเต่าดำอยู่ทางทิศเหนือ เสือขาวอยู่ทาง ทิศตะวันตก มังกรเขียวอยู่ทางทิศตะวันออก หงส์แดงอยู่ทางทิศใต้ จึงได้ กำหนดที่อยู่อาศัยหรือที่ทำงานตามลักษณะนี้ ซึ่งจะช่วยส่งเสริมดวงซะตา ให้มีโชคลาภ ความสุข ความเจริญ และปลอดภัยโดยอาศัยเรื่องสัตว์มงคล มาเป็นสัญลักษณ์ในการวางภูมิพื้นที่ขอยอมรับนับถือว่า นี่เป็นภูมิปัญญาอันชาญฉลาดของนักปราชญ์ชาว จีนโบราณจริงๆที่สามารถปรับวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนเราให้สอดคล้องสมดุลกับธรรมชาติรอบตัวได้ลงตัวเป็นอย่างดี โดยได้แรงบันดาลใจมาจากดวงดาวบนท้องฟ้าพี่เรามองเห็นอยู่ไกลโพ้น

แม้จะเป็นภูมิปัญญาที่มีความเก่าแก่ยาวนาน แต่ในยุคปัจจุบันเราก็ยัง สามารถนำหลักการนี้มาปรับใช้กับสถานพี่อยู่อาศัยของเราได้ตามหลัก ฮวงจุ้ยองค์ประกอบของบ้านจะต้องมีสัตว์สวรรค์ทั้งสี่เป็นสำคัญ วิธี ดูตำแหน่งสัตว์สวรรค์ทั้งสี่ไม่ใช่เรื่องยากเลย เริ่มแรกให้ยืนอยู่ภายในบ้าน แล้วหันหน้าออกไปหน้าบ้าน ซ้ายมือคือตำแหน่งมังกรเขียว ส่วนขวามือ คือตำแหน่งเสือขาว ด้านหลังของบ้านคือตำแหน่งเต่าดำ และหน้าบ้านเป็น ตำแหน่งหงส์แดงเสมอ

นับ แต่โบราณกาล ชาวจีนได้มอบน่านฟ้าทั้งสี่ทิศไว้ภายใต้การคุ้มครองของสัตว์เทพทั้งสี่ อันได้แก่ มังกรเขียว เสือขาว หงส์แดง และเต่าดำ ดังคำกล่าวที่ว่า “ซ้ายมังกรเขียว ขวาเสือขาวครอง หงส์แดงนำหน้า เต่าดำสถิตยังเบื้องหลัง” พัฒนาการของแนวคิดความเชื่อดังกล่าว มีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับศาสตร์พยากรณ์และคติความเชื่อในลัทธิเต๋าของ ชาวจีนที่สืบทอดมานานนับพันปี
ชาว จีนโบราณแบ่งท้องฟ้าออกเป็น 4 ส่วน คือ ตะวันออก ตก เหนือและใต้ จากการสังเกตหมู่ดาวบนท้องฟ้า จับกลุ่มทิศทางการเรียงตัวของหมู่ดาวเทียบเข้ากับลักษณะของคน สัตว์หรือรูปลักษณ์ในตำนานตามความเชื่อของตน โดยให้ทิศตะวันออกแทนกลุ่มดาวมังกรเขียว (จากตำนานการปรากฏขึ้นของจักรพรรดิเหลืองทางทิศตะวันออก) ตะวันตกแทนกลุ่มดาวเสือขาว ทิศใต้แทนกลุ่มดาวหงส์แดงและ
ทิศเหนือ แทนกลุ่มดาวเต่าดำ แต่ละทิศครองดาว 7 ดวง (รวม 28 ดวง)
ภาย ในสุสานยุคจั้นกั๋ว(ราว 433 ปีก่อนคริสตศักราช) แห่งหนึ่งในมณฑลหูเป่ย ได้มีการขุดพบภาพวาดของหมู่ดาว 28 ดวงกับมังกรเขียวและเสือขาวบนฝาของภาชนะเคลือบใบหนึ่ง ซึ่งบอกเราว่า การกำหนดเรียกหมู่ดาวบนท้องฟ้า ได้เกิดขึ้นก่อนหน้าเวลานี้อีกนานนัก

 

สัตว์ เทพทั้งสี่ต่างยึดครองน่านฟ้าทั้งสี่ทิศ กลายเป็นตัวแทนของทิศทั้งสี่ จนกระทั่งการศึกษาว่าด้วยศาสตร์แห่งธาตุทั้งห้า และภูมิพยากรณ์ (ฮวงจุ้ย อินหยาง เป็นต้น) เป็นที่แพร่หลาย สัตว์เทพทั้งสี่และดวงดาวทั้ง 28 เป็นที่รู้จักในฐานะของ “เทพเจ้าผู้พิทักษ์” ตำหนักและสิ่งปลูกสร้างในวังหลวง ได้รับการประดับตกแต่งเป็นลวดลายของสัตว์เทพทั้งสี่ ส่วนประตูทางทิศเหนือของวังหลวงมักได้ชื่อว่า ประตูเสวียนอู่(เต่าดำ) เนื่องจาก หงส์แดง แทนสัญลักษณ์ของไฟ ขณะที่สถาปัตยกรรมโบราณของจีนล้วนแต่สร้างด้วยไม้ จึงมักไม่ปรากฏรูป แต่จะปรากฏในเชิงสัญลักษณ์อยู่บนกำแพง (ทาสีแดง)แทน
เมื่อ ถึงสมัยฉินและฮั่น สัตว์เทพทั้งสี่ก็เป็นที่ยอมรับกันทั่วไปในฐานะตัวแทนของฤดูกาลและสีสันทั้ง สี่ ในช่วงเวลาดังกล่าว สัตว์เทพทั้งสี่ได้ปรากฏในศาสตร์วิทยาการของจีนหลากหลายสาขา อาทิ ดาราศาสตร์ และภูมิศาสตร์ และการทหาร ดังเช่น ในตำราพิชัยสงครามบทหนึ่ง ได้กล่าวถึงการกำหนดทิศทางเดินทัพไว้ว่า “การเคลื่อนทัพนั้น ซ้ายเป็นมังกรเขียว ขวาเสือขาว ทัพหน้าคือหงส์แดงและเต่าดำคุมหลัง บัญชาการจากเบื้องบน นำปฏิบัติสู่เบื้องล่าง” เนื่องจากผู้คนในสมัยนั้นต่างคุ้นเคยกับตำแหน่งของสัตว์เทพทั้งสี่เป็นอย่าง ดี ภายหลังจึงได้รับการประยุกต์ให้กลายเป็นสัญลักษณ์ของธงนำทัพไป
ต่อ เมื่อศาสนาเต๋ารุ่งเรืองขึ้น มังกรเขียว เสือขาว หงส์แดงและเต่าดำในฐานะเทพเจ้าผู้คุ้มครองมนุษย์ ต่างมีความสำคัญขึ้น ถูกยกให้มีความเป็นมนุษย์ยิ่งขึ้น ต่างมีชื่อเรียกเป็นมนุษย์ และต่อมาอีกไม่นาน เทพเสวียนอู่หรือเต่าดำ ก็โดดเด่นขึ้นในฐานะของ “เจินอู่” ปรมาจารย์เต๋าผู้สำเร็จมรรคผล ส่วนหงส์แดงเป็นเทพที่มีบทบาทแยกออกมาเป็นเอกเทศ ขณะที่มังกรเขียวและเสือขาวกลายเป็นเทพทวารบาลผู้รักษาประตูทางเข้าสู่มรรคา แห่งเต๋า
มังกรเขียว ประจำทิศตะวันออก สีเขียว ธาตุไม้ ฤดูใบไม้ผลิ
ชาว จีนโบราณ ถือว่ามังกรเป็นสัญลักษณ์ของอำนาจกษัตริย์ และเป็นสัตว์มงคลชนิดหนึ่ง นับตั้งแต่ยุคของจักรพรรดิเหลืองเป็นต้นมา มังกรก็กลายเป็นตัวแทนของผู้มีเชื้อสายจีนทั้งมวล โดยเฉพาะเมื่อถึงสมัยราชวงศ์ฮั่น ปรากฏภาพวาดและตำนานเกี่ยวกับหวงตี้หรือจักรพรรดิเหลืองที่ทรงมังกรเป็น พาหนะเหินบินสู่ฟ้า มังกรจึงกลายเป็นสัญลักษณ์ของจักรพรรดิผู้ยิ่งยงอีกด้วย
ตำนาน กล่าวว่า มังกรเขียว มีลำตัวเป็นงู หัวเป็นกิเลน หางเป็นปลา มีเครายาว มีเขา เท้าคล้ายกรงเล็บ รูปลักษณ์เป็นมังกรเหิน เปี่ยมด้วยพลังอำนาจ เนื่องจากประจำทิศตะวันออก ธาตุไม้ มีสีเขียว จึงเป็นมังกรเขียว

เสือขาว ประจำทิศตะวันตก สีขาว ธาตุทอง ฤดูใบไม้ร่วง

 

เสือ เป็นเจ้าแห่งสัตว์ป่าทั้งมวล เนื่องจากประจำทิศตะวันตก ธาตุทอง มีสีขาว จึงกลายเป็น เสือขาว เป็นตัวแทนของอำนาจบารมี ความเคารพยำเกรงและการทหาร เนื่องจากเสือเป็นนักล่า กินเนื้อ ดังนั้น จึงมีภาพลักษณ์เป็นเทพเจ้าแห่งศึกสงครามและการล่าสังหารอีกด้วย สถานที่หรือชัยภูมิในสมัยโบราณหากมีชื่อของเสือขาว จึงมักมีนัยสำคัญทางทหาร นอกจากนี้ ยังใช้ในการตั้งชื่อหน่วยกำลังรบ และใช้เป็นตราสัญลักษณ์ในการบัญชาการเคลื่อนทัพ หรือสลักเป็นลวดลายคู่กับมังกรเขียวบนบานประตูทั้งสองข้าง เพื่อป้องกันสิ่งชั่วร้าย
 หงส์แดง ทิศใต้ สีแดง ธาตุไฟ ฤดูร้อน
หงส์ เป็นเจ้าแห่งปักษา และเป็นสัตว์มงคลชนิดหนึ่งของจีนมาแต่โบราณ มีรูปลักษณ์เดิมมาจากนกหลากหลายชนิด อาทิ ไก่ฟ้า ห่านฟ้า นกกระจอก เหยี่ยวนกกระจอก นกนางแอ่นฯลฯ ในตำนานกล่าวว่า หงส์มีรูปคล้ายไก่ฟ้า มีสีขนสลับลายเป็นประกาย มีนิสัยรักสะอาด ช่างเลือก (มีความละเอียดอ่อนประณีต) เนื่องจากรูปลักษณ์เป็นนก ประจำทิศใต้ ธาตุไฟ สีแดง จึงได้ชื่อว่า หงส์แดง
ภาย หลังได้รับอิทธิพลจากความเชื่อลัทธิเต๋า จากสัตว์เทพค่อยวิวัฒนาการเป็นรูปลักษณ์ของครึ่งคนครึ่งสัตว์ จากนั้นกลายเป็นเทพที่มีรูปเป็นหญิง
เต่าดำ ประจำทิศเหนือ สีดำ ธาตุน้ำ ฤดูหนาว
เต่า ดำหรือเสวียนอู่ มีรูปลักษณ์เป็นเต่า แต่มีเกล็ดคล้ายงู มีลักษณะร่วมกันของเต่าและงู บ้างใช้สัญลักษณ์เป็นรูปเต่าที่มีงูพันรัดกลางลำตัว แต่เดิมมาจากการใช้กระดองเต่าในการทำนายทายทัก ซึ่งหมายถึงการให้เต่านำคำถามลงไปสู่โลกแห่งวิญญาณเพื่อนำคำตอบกลับมายังโลก มนุษย์ อีกทั้งกระดองเต่ามีสีดำ จึงปรากฏในรูปเต่าดำ ภายหลังได้มีการขยายความออกไป โดยเห็นว่าเต่าอาศัยอยู่กับน้ำ ทั้งแม่น้ำลำคลองน้อยใหญ่จนถึงท้องทะเลกว้าง จึงได้รับการขนานนามให้เป็นเทพเจ้าแห่งน้ำ อีกทั้ง เต่ามีอายุยืนนาน จึงเป็นสัญลักษณ์แทนการมีอายุวัฒนะ
ภาย หลัง เทพเสวียนอู่ได้รับการ “ยกฐานะ” จากลัทธิเต๋า ให้เป็นปรมาจารย์เจินอู่ โดยกล่าวกันว่า เจินอู่เป็นภาคหนึ่งของเง็กเซียนฮ่องเต้มาจุติยังโลกมนุษย์ แต่ด้วยความเบื่อหน่ายในโลกีย์ จึงเก็บตัวบำเพ็ญภาวนาบนเขาบู๊ตึ๊งจนสำเร็จมรรคผลเป็นเซียน ขึ้นสถิตบนฟ้า ครองตำแหน่งทิศเหนือ
黃龍 : มังกรทอง

หวงหลง (黃(หวง) = สีทอง , 龍(หลง) = มังกร) ในภาษาจีน

หรือ โอริว (おうりゅう) ในภาษาญี่ปุ่น

ในบางตำราเป็นตัวแทนของ ธาตุดิน และประจำอยู่จุดศูนย์กลางของสวรรค์

ตามตำราของญี่ปุ่น เทพอสูรทั้ง 4 เป็นตัวแทนของธาตุของศาสนาพุทธตามตำราญี่ปุ่น โดยที่

มังกรฟ้า – ธาตุน้ำ

หงส์แดง – ธาตุไฟ

พยัคฆ์ขาว – ธาตุลม

เต่าดำ – ธาตุดิน

จุดศูนย์กลาง – ความว่างเปล่า

ชัยภูมิฮวงจุ้ย: 4 สัตว์เทพ (อันนี้เอามาแถมให้นะครับ)

มังกร เขียว เสือขาว เต่าดำ+งู หงส์แดงหรือกระจิบแดง จากประวัติศาสตร์โบราณของจีน ต้นกำเนิดของศัพท์ทั้งสี่คำนี้มาจากการเรียกทิศทั้งสี่ด้านของพระบรมมหาราช วัง สัตว์แต่ละชนิดมาจากการที่สังเกตเห็นกลุ่มดาวฤกษ์ตามทิศต่างๆ เช่น กลุ่มดาวฤกษ์ทางทิศตะวันออกมี ลักษณะเหมือนมังกร กลุ่มดาวฤกษ์ทางทิศตะวันตกมีลักษณะเหมือนเสือ กลุ่มดาวฤกษ์ทางทิศใต้มีลักษณะเหมือนหงส์ และกลุ่มดาวฤกษ์ทางทิศเหนือมีลักษณะเหมือนเต่า

นอกจากนี้สีต่างๆที่ระบุในข้างต้นคือสีของธาตุประจำทิศ โดยที่

ทิศตะวันออก เป็นธาตุไม้ สีของธาตุไม้คือ สีเขียว
ทิศตะวันตก เป็นธาตุทอง สีของธาตุทองคือ สีขาว
ทิศใต้ เป็นธาตุไฟ สีของธาตุไฟคือ สีแดง
ทิศเหนือ เป็นธาตุน้ำ สีของธาตุน้ำคือ สีดำ

มังกร เขียว เสือขาว หงส์แดง และเต่าดำ ศัพท์ทั้งสี่นี้ถูกนำมาใช้เรียกตำแหน่งชัยภูมิในปัจจุบันโดยไม่ต้องคำนึงว่า บ้านหรือสถานที่นั้นหันหน้าไปทางทิศใด เพียงแต่ใช้กำหนดตำแหน่ง ทางซ้าย ขวา หน้า และหลังเท่านั้นตามหลักของฮวงจุ้ย ชัยภูมิทั้งสี่ด้านนั้นถือว่าเป็นองค์ประกอบที่สำคัญอย่างหนึ่งสำหรับการตัด สินว่าฮวงจุ้ยดีหรือไม่ สมดุลหรือไม่สมดุล ไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งมังกรเขียว เสือขาว หงส์แดง หรือว่าเต่าดำก็ตาม ควรจะมีลักษณะที่ถูกต้องตามหลักของวิชาฮวงจุ้ย ซึ่งในสมัยโบราณชาวจีนจะดูลักษณะของภูเขา และสายน้ำในการเลือกทำเลที่อยู่อาศัย แต่เนื่องจากในปัจจุบันผู้คนที่อยู่อาศัยในเมืองหลวงหรือเมืองใหญ่ๆ ไม่สามารถหาทำเลที่มีลักษณะดังกล่าวได้ จึงต้องดูลักษณะของอาคาร ถนนหรือสิ่งปลูกสร้างต่างๆแทน เมื่อเรายืนอยู่ในตำแหน่งของกลางประตูบ้านแล้วหันหน้าออกมาทางหน้าบ้าน

ด้านซ้ายมือ จะ ถูกกำหนดเป็นตำแหน่ง มังกรเขียว มีพลังหยาง (เอี้ยง) ตำแหน่งนี้ต้องการความเคลื่อนไหวและแสงสว่าง ฯลฯ หมายถึงผู้ชายหรือบุตรหลาน ลูกน้อง ที่เป็นผู้ชาย

ด้านขวามือ จะ ถูกกำหนดเป็นตำแหน่ง เสือขาว มีพลังพลังหยิน (อิม) ตำแหน่งนี้ต้องการความสงบนิ่ง ไม่ต้องการแสงสว่าง ฯลฯ หมายถึง ผู้หญิงหรือบุตรหลาน ลูกน้องที่เป็นผู้หญิง ทั้งสองตำแหน่งนี้ต้องมีความสมดุล จึงจะเกิดผลดี หากตำแหน่งเสือขาวมีบทบาทที่มากเกินไป จะทำให้ผู้หญิงมีอำนาจมากกว่าผู้ชาย อาจเกิดการข่มหรือใช้อำนาจกับผู้ชาย (ทั้งนี้ต้องดูที่ชัยภูมิส่งเสริมด้วย) เป็นต้น

ด้านหน้า จะ ถูกกำเนิดเป็นตำแหน่ง กระจิบแดงหรือหงส์แดง มีพลังเป็น หยาง (เอี้ยง) ตำแหน่งนี้ ต้องการความเคลื่อนไหวและแสงสว่างเช่นเดียวกันกับตำแหน่งมังกรเขียว ควรเป็นที่โล่ง ว่างและสะอาด มีทางน้ำหรือถนนผ่าน มีเนินไม่สูงนักหรืออาคารฝั่งตรงข้าม แต่ทั้งนี้ก็ไม่ควรมีลักษณะที่เป็นวิบากกับตำแหน่งประธานคือบ้านของเรา ฯลฯ ตำแหน่งนี้หมายถึงโอกาสและโชคลาภ

ตำแหน่งด้านหลัง จะ ถูกกำหนดเป็นเป็นตำแหน่ง เต่าดำ+งู มีพลังเป็นหยิน (อิม) ต้องการความสงบนิ่ง ไม่ต้องการความสว่างเช่นเดียวกันกับตำแหน่งเสือขาว ไม่ควรเป็นที่โล่ง ว่าง ควรมีลักษณะเป็นเนินหรืออาคารสูงพอประมาณ ไม่สูงมากเกิน 2 เท่าของตำแหน่งประธานหรือบ้านของเรา มิเช่นนั้นจะกลายเป็นกดทับ ตำแหน่งนี้หมายถึงผู้ช่วยเหลือ สนับสนุน

ทั้ง นี้ ผู้ศึกษาวิชาฮวงจุ้ยจำเป็นต้องตีความทั้งสี่ตำแหน่งให้ออกเพราะในลักษณะของ ชัยภูมิจริง ทั้งสี่ตำแหน่งที่พบนั้นอาจมิใช่เนินหรืออาคาร บ้านเรือน ที่มีลักษณะสอดคล้องกับที่กล่าวมาแล้ว ซึ่งส่งผลให้เกิดการมองข้ามสิ่งเหล่านั้นไปได้ ทำให้การวิเคราะห์ทำเลที่ตั้งของชัยภูมิผิดไป การวิเคราะห์ทำเลที่ตั้งของชัยภูมิได้อย่างถูกต้องนั้น ต้องอาศัยความรู้จากการศึกษาที่ได้รับมาจากผู้รู้จริงและประสบการณ์จริง จึงจะทำให้เกิดความชำนาญ การศึกษาจากในหนังสือหรือบทความยังไม่เพียงพอต่อการวิเคราะห์ทำเลที่ตั้งที่ ถูกต้อง

เปิดอ่าน 14,307 ครั้ง โพสเมื่อ : 6 มกราคม 2012

แสดงความคิดเห็น