ปิดเมนู

ห้องน้ำกับฮวงจุ้ย

แม้ตามแบบแปลนส่วนใหญ่ห้องนํ้ามักจะเป็น ห้องที่มีขนาดเล็กที่สุดในบ้าน แต่ก็ถือว่าเป็นห้องที่มีความสำค้ญไม่น้อยเพราะห้องนํ้าเป็นพื้นที่ส่วนตัวของเราอย่างแท้จริง จะทำอะไรก็ ไม่มีใครมาแอบมองหลายคนจึงชอบฮัมเพลง อย่างมีความสุขในห้องนํ้า

ในบ้าน 1 หลังไม่ว่าจะมีห้องนํ้าเพียง 1 ห้องหรึอมากกว่านั้นก็สามารถใช้หลักการจัดฮวงจุ้ยตามที่จะแนะนำต่อไปนี้ได้เลย เริ่มจากกฎเหล็กข้อแรกที่ทุกคนควรจะปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดนั่นคือ ห้องน้ำจะต้อง ไม่อยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ทิศตะวันออกเฉียงใต้ และทิศตะวันตก เฉียงใต้รวมทั้งไม่อยู่ตำแหน่งปากมังกรเขียว เวลาสร้างบ้านหรือบอกโจทย์ ให้สถาปนิกออกแบบบ้านตามสไตล์ของเราจึงควรจะถือเข็มทิศมาวัดวาง ตำแหน่งกันให้รอบคอบเสียก่อน

ทิศตะวันตกเฉียงเหนือนั้นเป็นทิศที่ผู้ชายเป็นใหญ่ตามลักษณะดาวและ เทพของผู้ชายที่อยู่ในตำแหน่งนี้ถ้าหากมีการสร้างห้องน้ำในทิศนี้จะเกิดความสูญเสียสามประการ หนึ่ง.บ้านนี้จะมีรายจ่ายเยอะมาก สอง.ผู้ชายที่อาศัยอยู่ในบ้านจะเป็นคนเจ้าชู้มีกิ๊กหรือมีบ้านเล็กบ้านน้อยทำให้ความรักและความสัมพันธ์มีปัญหา สาม.ผู้ชายจะขาดความเป็นผู้นำ แม้โดยพื้นฐานจะเป็นคนที่เก่งกว่าใครแต่ทิศทางของฮวงจุ้ยเช่นนี้จะทำให้ผู้ชายในบ้านตกเป็นรองผู้อื่นทันที รวมถึงจะแบกรับภาระที่หนักอึ้งในชีวิตด้วย แต่หากบ้านไหนมีห้องนํ้าอยู่ในทิศนี้ให้แก้ไขโดยติดไฟให้สว่าง เปิดหน้าต่างให้แสงส่องเข้าห้องทุกวัน อย่างน้อยวันละ 3 ชั่วโมง และตกแต่งภายในห้องนํ้าด้วยสินํ้าตาลและสีเหลือง

ส่วนการสร้างห้องนํ้าในทิศตะวันตกเฉียงใต้ซึ่งเป็นทิศในตำแหน่งดวงดาวของเพศหญิงที่เป็นผู้นำพลังชี่ไม่ดีที่อยู่ในห้องนํ้าจะทำให้ผู้หญิงในบ้านเป็น โสด ไร้คู่ครอง หนำซํ้ายังต้องรับภาระมากมายและมีรายจ่ายจำนวนมาก ทำให้เกิดภาวะชักหน้าไม่ถึงหลังอยู่เสมอจึงถือเป็นกฎพื้นฐานของฮวงจุ้ยว่าใน บ้านทุกหลังไม่ควรจะมีห้องนํ้าอยู่ในทิศทั้งสองที่กล่าวมาอย่างเด็ดขาด และถ้าจะให้ดีควรจะประกาศเป็นทิศต้องห้ามสำหรับการสร้างห้องครัวด้วย เรี่องของทิศทางเป็นเรื่องสำคัญมากในศาสตร์แห่งฮวงจุ้ยเพราะถ้าเรา อยู่ในทิศทางหรือตำแหน่งที่ดีก็จะช่วยเสริมพลังและความมั่งคั่งให้แก่เรา แต่ถ้าเผอเรอไปอยู่ในทิศทางที่ไม่ถูกไม่ควรก็จะเป็นโทษภัยแก่ชีวิตได้อย่างไม่รู้ ตัวหากมีห้องนํ้าในทิศนี้ไปแล้วให้แก้ใขโดยวางต้นไม้ใกล้ ๆ โถชักโครก ให้วางคริสตัลตกแต่งในมุมนี้ และเปิดรับแสงทุกวัน รวมถึงตกแต่งภายในห้องด้วยสีขาว

สำหรับทิศที่ไม่เหมาะสมแก่การสร้างห้องนํ้าอีกทิศหนึ่งก็คือ ทิศตะวันออกเฉียงใต้และตำแหน่งปากมังกรเขียว เพราะห้องนํ้าในทิศนี้จะบั่นทอนความมังคั่งของบ้านออกไปจนหมด ทุกคนในบ้านจะมีแต่รายจ่ายตลอดเวลา ไม่สามารถเก็บเงินได้อยู่มือ เคยมีคนหนึ่งที่มาโอดครวญปัญหาเรื่องการเก็บเงินไม่อยู่กับ อาจารย์ทั้งที่พยายามวางฮวงจุ้ยบ้านให้ถูกต้องหมดทั้งหลังแล้วในที่สุดก็เพิ่งทราบสาเหตุว่ามาจากการที่ห้องนํ้าอยู่ผิดที่ผิดทางอย่างนี้นี่เอง แก้ไขโดยตกแต่งภายในห้องด้วยสีแดง สีสัม และติดไฟให้สว่างเป็นพิเศษ รวมทั้งวางต้นไม้ด้วย และอาจจะมีโมบายล์น่ารักแขวนประดับด้วย

อย่างที่เคยกล่าวไปบ้างแล้วตอนที่พูดถึงห้องครัวว่า บ้านส่วนใหญ่มักจะมีห้องนํ้าอยู่ในบริเวณที่ใกล้เคียงกับห้องครัว จึงอยากจะขอเตือนไว้ว่าห้องนํ้ากับห้องครัวไม่ควรใช้ฝาผนังร่วมกัน นึกภาพตามออกใช่ไหมว่า หมายถึงพื้นที่ในลักษณะที่ดูเหมือนว่าห้องนํ้ากับห้องครัวเคยเป็น บริเวณโล่งติดต่อกันมาก่อน แล้วจึงค่อยมีฝาผนังมากั้นตรงกลางในภายหลัง เพื่อแบ่งแยกห้องทั้งสองออกจากกันให้เป็นสัดส่วน ลักษณะเช่นนี้จะลดทอนความอุดมสมบูรณ์ของบ้านลงไป เพราะเวลามีการกดซักโครกครั้งใดก็เท่ากับเป็นการบั่นทอนทุกที

หนทางแก้ใขในเรื่องนี้ก็พอมีอยู่ โดยทาสีนํ้าตาลเหลืองที่ผนังทั้งสองด้านห้องนํ้าที่เชื่อมต่อกับห้องครัวด้วย พร้อมกันนั้นให้นำต้นไมไปวางไว้ใน ห้องนํ้าเพื่อช่วยดูดซับพลังชี่ที่ไม่ดีออกไป แต่ห้ามเป็นไม้มงคลเด็ดขาดโดย เฉพาะต้นโปิยเซียนที่สื่อถึงเทพ เนื่องจากในห้องนํ้าเป็นสถานที่ไม่ดีที่เต็มไปด้วยการขับถ่ายของเสียตลอดเวลา ต้นไม้ที่เหมาะสมจึงควรเป็นพืชพันธุธรรมดาทั่วไปอย่างเช่นพลูด่าง ก็ถือว่าน่าจะเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดในกรณีนี้เข้าห้องรับแขกมาแล้วต้องประจันหน้ากับห้องนํ้าพอดีเด๊ะก็ให้แก้ไขได้ด้วย การนำโต๊ะขนาดพอเหมาะหรือกระถางต้นไมไปวางกั้นไว้ตรงกลางเพี่อไม่ให้ประตูทั้งสองบานหันเผชิญหน้ากันโดยตรง พร้อมกันนั้นยังเป็นการตกแต่งบ้านให้สวยงามน่าอยู่ด้วยการจัดวางอย่างมีสไตล์อีกต่างหาก

พูดถึงตำแหน่งและการจัดการโดยรอบห้องนํ้ากันอยู่พักใหญ่ ทีนี้เรามาเปิดประตูเข้าไปในห้องน้ำพร้อมๆ กันนะ ใครอยากจะฮัมเพลงอย่างสบายใจไปด้วยก็ไม่ว่ากันเริ่มจากลักษณะห้องนํ้าที่ดีควรจะมีการแยก ส่วนเปียกและส่วนแห้งออกจากกันนะ เรื่องนี้เป็นเรี่องสำคัญอันดับต้นๆ บ้านไหนที่ไม่แยกส่วนเปียกกับส่วนแห้งจะทำให้เกิดปัญหาความสกปรก และความอับชื้นที่แปรรูปเป็นพลังไม่ดีไหลเข้าสู่ตัวบ้าน ส่งผลให้สุขภาพของคนในบ้านอ่อนแอ เจ็บป่วยอยู่เสมอโดยเฉพาะโรคภูมิแพ้ดังนั้น ใครจะอ้างว่าพื้นที่ในห้องนํ้ามีความคับแคบหรือจำกัดอย่างไรก็ตามขอให้แยก ส่วนเปียกและแห้งไว้เป็นดีที่สุด

เรื่องของความอับชื้นในห้องนํ้าเป็นปัญหาใหญ่พอตัว ห้องนํ้าทุกห้องจึงควรมีช่องระบายอากาศ หรือถ้าหากไม่สามารถสร้างช่องระบายได้จริงๆ ก็ควรจะมีพัดลมดูดอากาศเพี่อสุขภาพอนามัยของคนในครอบครัว หลักที่กล่าวมาทั้งหมดนี้เป็นเรื่องพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ที่ทุกคนก็น่าจะทราบกันดีอยู่แล้ว ซึ่งในทางฮวงจุ้ยก็เป็นสิ่งที่คล้องจองกันเป็นอย่างมาก เพราะความอับชื้นเหล่านั้นถ้าหมักหมมกันมากๆ เข้าจะทำให้ห้องนํ้ากลายเป็นแหล่งกักเก็บรวบรวมพลังชี่ที่ไม่ดี แล้วแผ่ขยายเข้าสู่ตัวบ้านได้นี่จึงเป็นที่มาของการกำชับเด็กๆ ว่าเวลาทำธุระเสร็จเรียบร้อยต้องปิดงับประตู ห้องนํ้าไว้ทุกครั้ง

ยิ่งไปกว่านั้นหลังจากปลดทุกข์หนักและเบาทุกครั้งในขั้นตอนของการ กดซักโครกจะต้องปิดฝาซักโครกลงเสมอ เพราะถ้าหากเปิดฝาไว้จะทำ ให้มีเชื้อโรคหรือพลังไม่ดีฟ้งกระจายขึ้นมาได้ แต่สำหรับคนที่มักจะนั่งถ่ายทุกข์ไปด้วยแล้วก็ใช้มือกดซักโครกไปด้วยอันนี้ไม่มีปัญหา แต่ก่อนออกจากห้องนํ้าอย่าลืมปิดฝาชักโครกลงให้เรียบร้อยด้วยก็แล้วกัน

เรื่องนี้มีความประหลาดอยู่นิดหนื่งว่า คนไทยส่วนใหญ่เวลาไปเข้าห้องน้ำที่ไหนแล้ว เห็นฝาชักโครกปิดอยู่ก็จะเริ่มลังเลไม่มั่นใจว่าห้องนํ้าห้องนี้จะมีอะไรไม่ชอบมาพากลหรือเปล่า เกรงว่าถ้าเปิดฝาซักโครกขึ้นมาจะปรากฏภาพสะเทือนใจเสียมากกว่า เรื่องนี้เราก็เข้าใจได้ แต่ถ้าไม่เหลือบ่ากว่าแรงจนเกินไป เราก็กดซักโครกซ้ำอีกครั้งก่อนใช้งานก็ได้ เวลาใช้งานชักโครกเสร็จแล้วปิดฝาไว้จะดีกว่านะ เพราะชักโครกเป็นที่ระบายของเสียของไม่ดีออกจากร่างกายของเราย่อมต้องมีพลังที่ไม่ดีตกค้าง การปิดฝาเอาไว้จะช่วยสกัดกั้นบรรเทาไม่ให้พลังเหล่านั้นแพร่เข้าสู่ส่วนอื่นๆ ภายในบ้าน

นอกจากชักโครกแล้วอ่างล้างหน้าและกระจกภายในห้องนํ้าก็เป็นอีกมุมหนึ่งที่เราควรใส่ใจเป็นอย่างยิ่ง ตำแหน่งการติดตั้งกระจกต้องมีความสูงพอดีที่จะส่องสะท้อนให้เห็นใบหน้าของเราได้แจ่มชัด กระจกจะสะท้อนตัดศีรษะของเราออกไปไม่ได้เด็ดขาด ถือเป็นเรื่องร้ายแรงมาก และที่สำคัญเมื่อเดินเข้าประตูมาจะเจอกระจกตั้งดักไว้ทันทีทันใด ให้เบี่ยงไปอยู่ด้านซ้ายมือหรือด้านขวามือจะดีกว่า รวมถึงอ่างล้างหน้าหรืออ่างล้างมือก็ไม่ควรหันหน้าเผชิญกับประตู ทางที่ดีควรจะวางตัวในระนาบเดียวกับประตูห้องนํ้าจะปลอดภัยกว่า

อ้อ…พอพูดถึงเรื่องนี้เมื่อสักครู่ก็ลืมบอกไปว่าโถสัวมหรือชักโครกเองก็ ไม่สามารถนำมาตั้งประจันหน้ากับประตูได้นะรวมทั้งห้ามหันหน้าออกไปทางประตูบ้านด้วย (เวลานั่งชักโครกแล้วหน้าเราหันออกหน้าบ้านถือว่าไม่ดี) ไม่เช่นนั้นจะเป็นสาเหตุให้เงินทองรั่วไหลไม่ขาดสายถ้าบ้านไหนมีลักษณะ ไม่พึงประสงค์เช่นนี้ให้รีบไปหาพรมเช็ดเท้ารูปเกือกม้ามาวางไว้ด้านหน้า โถส้วมเป็นการด่วนจะสามารถผ่อนหนักให้กลายเป็นเบาได้ นอกจากนี้ในห้องนํ้าควรจะมีพรมเช็ดเท้าวางไว้เพื่อให้เราเช็ดชำระเอาสิ่งไม่ดีออกก่อนที่จะก้าวเข้าไปยังส่วนอื่นๆ ของบ้าน จะวางไว้ด้านในหรือด้านนอกข้างหน้า ห้องนํ้าก็ไดไม่ว่ากัน และถ้าใครจะถือโอกาสนี้ใช้พรมเช็ดเท้าที่มีสีให้ครบครันตามหลักเบญจธาตุก็จะเป็นการดีมาก

เคยมีคนถามเราเข้ามาบ่อยครั้งว่าในห้องนํ้าสามารถเอานํ้าตกจำลอง ไปวางไว้ได้หรือไม่ด้วยความที่ไม่อยากให้ห้องนํ้าเป็นห้องสี่เหลี่ยมธรรมดาเกินไป อยากจัดตกแต่งให้มีความสวยงาม เวลาแขกไปใครมาจะได้ชื่นซมว่า เราดูแลบ้านได้เป็นอย่างดี รวมถึงบางคนที่มีความคิดในทางฮวงจุ้ยก็เข้าใจว่า นํ้าตกน่าจะช่วยให้เกิดพลังที่ดีขึ้นในห้องนํ้าได้ แต่ต้องขอทำความเข้าใจเสีย ใหม่นะว่าถ้าห้องนํ้าในบ้านของเราไม่ได้มีพื้นที่กว้างมากนัก ใม่แนะนำให้มีนํ้าตกอยู่ด้านในเพราะปริมาณนํ้าส่วนใหญ่ที่มีอยู่ในห้องนํ้า จะเป็นนํ้าเสียดังนั้นถ้ามีนั้าตกไปวางไว้นํ้าที่หมุนเวียนขึ้นมาก็จะเป็นนํ้าไม่สะอาด

นํ้าที่จะนำมาซึ่งโชคลาภวาสนาและพลังที่ดีงามจะต้องเป็นนํ้าที่สะอาด และเคลื่อนไหวอยู่เสมอ ถ้านํ้าในห้องนํ้าได้รับการปะปนจากกลิ่นปัสสาวะ หรือสิ่งปฏิกูลที่เราขับถ่ายก็จะทำให้นํ้าที่เคลื่อนไหวในนํ้าตกไม่ใช่นํ้าที่สะอาดสดชื่นร้อยเปอร์เซ็นต์ แต่ก็มีการยกเว้นในกรณีที่มั่นใจว่าห้องนํ้าในบ้านของเราใหญ่โตโอฬารเพียงพอ นั่นคือมีอาณาบริเวณที่ขับถ่ายของเสียห่างไกลหรือแยกออกจากมุมที่จะวางนํ้าตกไว้อย่างชัดเจน รวมถึงเจ้าของบ้านมีความมั่นใจว่าจะดูแลให้นํ้าที่หมุนเวียนอยู่ในแต่ละชั้นของนํ้าตกนั้น เป็นน้ำที่สะอาดบริสุทธิ์อยู่ตลอดเวลา และจะดียิ่งขึ้นถ้าห้องนํ้าที่ว่านั้นมีลักษณะเปิดหลังคาเป็นแบบโอเพ่นแอร์ เพื่อไม่ให้อับทึบและเปิดรับพลัง จากภายนอกเข้ามาส่ภายในได้อย่างลงตัว

พร้อมกันนี้ถ้าอยากจะตกแต่งห้องนํ้าด้วยหินสีขาวหรือรูปปั้นเสริมมงคล เล็กๆ ก็สามารถทำได้ตามชอบใจเช่นเดียวกับสีของห้องนํ้า หลังจากที่ใด้บอกไว้ว่าห้องครัวควรจะเป็นสีขาวหรือสีครีมเพื่อให้มองเห็นคราบสกปรกได้ง่าย จึงทำให้บางคนเข้าใจว่าห้องนํ้าก็ควรจะใช้หลักการเดียวกันด้วย แต่ความจริงแล้วไม่มีกฎเกณฑ์ใดๆ สำหรับการจุ่มแปรงทาสีมาเพ้นต์ลงบนผนังห้องนํ้า หรือแม้แต่กำหนดแนวทางในการเลือกสีสันของเครื่องสุขภัณฑ์ ขอเพียงแต่เจ้าของบ้านต้องดูแลห้องนํ้าให้โปร่งโล่งสบายตา สะอาดน่ามองและน่าเข้าไปทำธุระส่วนตัวเท่านั้นเป็นพอ

ถ้าจัดฮวงจุ้ยของห้องนํ้าได้ตามที่ว่ามานี้ สงสัยว่าอาจจะมีคนจำนวนไม่น้อยที่อยากเข้าไปใช้เวลาอย่างเพลิดเพลินอยู่ในห้องนํ้าจนไม่อยากออก มาข้างนอกเลยก็เป็นไปได้นะจ๊ะ

เปิดอ่าน 8,859 ครั้ง โพสเมื่อ : 21 มกราคม 2012

แสดงความคิดเห็น