ปิดเมนู

ใช้น้ำไม่สะอาดผสมคอนกรีต บ้านท่านอาจพังได้

ตาม หลักวิชา น้ำที่ใช้ผสมคอนกรีตจำเป็นต้องเป็นน้ำที่ สะอาด ปราศจากสีและกลิ่นและสามารถนำมาดื่มได้ การใช้ น้ำที่สกปรก มีสารละลายและสารแขวนลอยในน้ำมากเกินไป เมื่อผสมกับปูน หิน และ ทราย เพื่อทำคอนกรีตแล้ว จะให้ผลทำให้คอนกรีตมีความสามารถรับน้ำหนักได้น้อยลง เมื่อคอนกรีตรับน้ำหนักได้น้อย ก็จะมีผลต่อความปลอดภัยในการใช้งานสำหรับโครงสร้างของอาคาร หากวัสดุในการทำโครงสร้างของอาคารมีความสามารถในการรับน้ำหนักได้น้อยกว่า ที่วิศวกรได้ออกแบบไว้ อาคารก็จะมีการแตกร้าวหรือในบางกรณีอาจถึงขั้นวิบัติ ทำให้เกิดความสูญเสีย ทั้งต่อชีวิตและทรัพย์สิน

ถ้าเลือกได้ หากสามารถใช้น้ำประปาได้ก็ควรใช้น้ำประปา ไม่ควรประหยัดความแข็งแรงของ ตัวบ้าน เพราะผลเสียที่ตามมานั้นมันไม่คุ้มกับที่ได้ประหยัดค่าน้ำไป ควรซื้อความเสี่ยงเรื่องความแข็งแรงของคอนกรีตโครงสร้างโดยน้ำประปา เพราะเป็นน้ำที่สะอาดที่ได้รับการยอมรับ ในกรณีที่บางท้องที่โดยเฉพาะที่ที่น้ำประปายังเข้าไม่ถึง อาจจำเป็นต้องนำน้ำบ่อ น้ำในลำธารหรือน้ำบาดาลมาใช้ผสมคอนกรีต ในกรณีที่ไม่แน่ใจว่าน้ำที่ใช้สะอาดพอหรือไม่ก็ควรนำตัวอย่างของน้ำมาทำการ ทดสอบที่ห้องทดลอง จนแน่ใจว่าสารละลายที่แฝงลอยอยู่ในน้ำนั้นมีปริมาณน้อยและจะไม่เป็นอันตราย ต่อคอนกรีต จึงนำน้ำนั้นมาใช้ได้

แล้วเราจะทราบได้อย่างไรว่า ร้านขายคอนกรีตสำเร็จรูปใช้น้ำสะอาดหรือน้ำสกปรกในการผสมคอนกรีต ? จริง ๆ แล้วผู้บริโภคไม่สามารถทรายถึงขั้นตอนการกผสมคอนกรีตของผู้ขายได้เลยนอกจากวิธีการทดสอบลูกปูนที่สามารถจะช่วยเก็บตัวอย่างคอนกรีตไว้เพื่อเป็นหลักฐานเรื่องความแข็งแรงของคอนกรีตว่าได้มาตรฐานตามที่ต้องการหรือไม่นั่นเอง

ที่มา : ไทยโฮมมาสเตอร์

เปิดอ่าน 585 ครั้ง โพสเมื่อ : 12 มีนาคม 2014

แสดงความคิดเห็น