ปิดเมนู

การป้องกันและกำจัดปลวก

การป้องกันปลวก ควรเริ่มทำตั้งแต่ยังไม่ได้สร้างบ้าน จึงจะป้องกันปลวกได้ดีที่สุด โดยมีวิธีการต่างๆ ดังนี้

     1.ไม่ควรเก็บวัสดุที่เป็นอาหารของปลวก เช่น เศษกระดาษ เศษผ้า หรือเศษไม้ ไว้บริเวณบ้าน
     2.หากบริเวณที่ดินที่จะสร้างบ้านมีรังปลวกหรือจอมปลวก ควรทำลายทิ้งให้หมด
     3.ส่วนของบ้านที่ติดกับพื้นดิน ควรทำให้เป็นคอนกรีต หากมีรอยแตก หรือรูเจาะให้อุดยาแนวด้วยยางมะตอย เพื่อไม่ให้ปลวกสามารถเข้าสู่บ้านได้
     4.เทสารเคมีป้องกันปลวก บนที่ดินที่จะสร้างบ้านให้ทั่ว
     5.ส่วนใดของบ้านที่มีโครงสร้างเป็นไม้ ควรเลือกใช้ไม้ที่มีแข็งแรงทนทานต่อปลวก เช่น ไม้ชิงชัง ไม้ตะเคียน ไม้แดง ไม้ตะแบก ไม้สัก ไม้เต็งรัง หรือไม้มะค่าโมง เนื่องจากเป็นไม้เนื้อแข็ง หากต้องการใช้ไม้เนื้ออ่อนจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องทาน้ำยาเคมีกันปลวกให้ ทั่วถึง
     6.ไม่ควรให้มีสิ่งใดๆ มาพาดหรือปกคลุมหลังคาบ้าน เพราะอาจเป็นทางเดินของปลวกเข้าสู่บ้าน หรือเป็นทางเดินเข้าสู่บ้านของสัตว์อื่นๆ เช่น นก แมลง งู ฯลฯ
     7.เมื่อพบเห็นปลวกภายในบ้าน ต้องรีบกำจัดทิ้งทันที หรือเรียกช่างกำจัดปลวก
     8.วางระบบท่อน้ำยาเคมีกำจัดปลวกใต้อาคารให้ทั่วถึงอย่างถาวร เพื่อเป็นการกำจัดปลวกอย่างต่อเนื่อ

หากเป็นแถบอีสานหรือชนบท ปลวกมีประโยชน์กับชาวบ้านมากเนื่องจากจอมปลวกเป็นแหล่างอาหารของมนุษย์เลยก็ว่าได้ มีปลวกตรงไหนที่นั่นคือความอุดมสมบูรณ์ของดินและน้ำ มีจอมปลวก เราก็ขุดไปใต้จอมปลวกก็จะเจอกับน้ำ แหล่งน้ำธรรมชาติ

เปิดอ่าน 596 ครั้ง โพสเมื่อ : 25 เมษายน 2014

แสดงความคิดเห็น