ปิดเมนู

ตารางเหล็กแผ่นลาย

 

เหล็กแผ่นลาย # STEEL CHECKERED PLATE
ความหนา น้ำหนัก kg
4′ * 8′ 5′ * 10′
                        2.00  mm                       52.00                       81.00
                        2.30  mm                       59.00                       92.00
                        2.60  mm                       66.00                     103.00
                        2.80  mm                       71.00                     110.00
                        3.00  mm                       75.00                     118.00
                        3.20  mm                       80.00                     125.00
                        4.00  mm                       99.00                     154.00
                        4.30  mm                     105.00                     165.00
                        4.50  mm                     111.00                     173.00
                        5.80  mm                     140.00                     220.00
                        6.00  mm                     146.00                     227.00
                        8.00  mm                     192.00                     300.00
                        9.00  mm                     216.00                     337.00
                       10.00  mm                     239.00                     373.00
                       12.00  mm                     286.00                     446.00

ตารางเหล็กแผ่นลายบอกถึงปริมาณ ขนาดหน้าตัด และน้ำหนัก ความหนาที่ทำให้วิศกรหรือผู้รับเหมาได้นำตัวเลขในตารางไปใช้ในการคำนวณโครงสร้างหรือคำนวณน้ำหนักต่อพื้นที่ได้ เพื่อความสะดวกสบายเวลาจะใช้งาน

เหล็กแผ่นลาย เหล็กหน้าลาย

เปิดอ่าน 5,001 ครั้ง โพสเมื่อ : 8 มิถุนายน 2012

แสดงความคิดเห็น