ปิดเมนู

ราคาปูนซีเมนต์ นครหลวง นกอินทรีย์

ราคาปูนซีเมนต์ นครหลวง นกอินทรีย์

เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 2 มิถุนายน 2551 เวลา
00.01 น.
หน่วย ราคาขายสุทธิ *
ปูนซีเมนต์ถุง
สินค้าส่งมอบ ณ โรงงานสระบุรี ตราอินทรีแดง บาท/ตัน 2,358.00
ตราอินทรีปูนเขียว บาท/ตัน 2,358.00
ตราอินทรีเพชร บาท/ตัน 2,694.00
ตราอินทรีดำ บาท/ตัน 2,814.00
BG/BK ตราอินทรีสมุทร(SEACEM 5) บาท/ตัน 3,200.00
ตราอินทรีทอง – 40 kg. บาท/ตัน 2,900.00
ตราอินทรีทอง – 25 kg. บาท/ตัน 3,050.00
ตราอินทรีเขียว-MPC 30 ใหม่ บาท/ตัน 2,750.00
BG/BK ตราอินทรีเขียว-MPC 30 เก่า บาท/ตัน 2,650.00
ปูนซีเมนต์ผง
สินค้าส่งมอบ ณ โรงงานสระบุรี ตราอินทรีแดง บาท/ตัน 2,258.00
ตราอินทรีปูนเขียว บาท/ตัน 2,258.00
ตราอินทรีเพชร บาท/ตัน 2,594.00
ตราอินทรีดำ บาท/ตัน 2,714.00
ตราอินทรีทอง บาท/ตัน 2,800.00
BG/BK ตราอินทรีเขียว-MPC 30 เก่า บาท/ตัน 2,650.00
ตราอินทรีเขียว-MPC 30 ใหม่ บาท/ตัน 2,650.00
ตราอินทรีสมุทร(SEACEM 5) บาท/ตัน 3,200.00
ตราอินทรีฟ้า บาท/ตัน 3,073.00
High Performance (630B-Domestic) บาท/ตัน 2,654.00
ปูนซีเมนต์สำเร็จรูป (อินทรี มอร์ตาร์ แมกซ์์)
สินค้าส่งมอบ ณ โรงงานสระบุรี ปูนฉาบละเอียด บาท/ตัน 2,100.00
ปูนฉาบทั่วไป บาท/ตัน 1,950.00
ปูนฉาบอิฐมวลเบา บาท/ตัน 2,500.00
ปูนก่อทั่วไป บาท/ตัน 1,750.00
ปูนก่ออิฐทั่วไป บาท/ตัน 5,700.00
* ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

ใช้ในการอ้างอิงราคาขายปูนซีเมนต์ ณ. ปัจจุบัน

เปิดอ่าน 8,391 ครั้ง โพสเมื่อ : 10 มิถุนายน 2012

แสดงความคิดเห็น