ปิดเมนู

ต้องการยกพื้นบ้านทำอย่างไรดี

ก่อนจะทำอะไรทั้งสิ้น ขอให้ท่านเจ้าของบ้านหรืออาคารพาณิชย์ตรวจสอบดู ก่อนว่า ระบบโครงสร้างของบ้านท่านนั้นเป็นอย่างไร โดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องตรวจ สอบลักษณะของพื้นเดิมท่านเป็นอย่างไรด้วย หากจะต้องการยกขึ้นมา (ได้เพียง เล็กน้อย) หรือจะทุบพื้นเดิมแล้วทำใหม่ ก็น่าจะทำให้อยู่ในระบบการถ่ายน้ำหนัก เหมือนเดิม

หากโครงสร้างพื้นท่านเป็นพื้นหล่อกับที่ที่ฝากน้ำหนักไว้กับพื้นดิน (เป็น คอนกรีตเสริมเหล็กวางบนดินโดยตรง) เวลาทำใหม่ก็ต้องทำแบบนั้น อย่าเอาพื้นไป หล่อบนคานให้น้ำหนักถ่ายลงไปที่คาน เพราะคานไม่ได้ออกแบบเตรียมการไว้ให้รับ น้ำหนักพื้น ถ้ามีน้ำหนักใหม่ ถ่ายลงไปที่คาน คานรับน้ำหนักไม่ไหวก็จะหักหรือดึงไป ที่เสาบ้าน ก็จะทำให้เสาของ บ้านท่านเอียง หรือแตกหักเสียหายไปได้ แล้ว อาคารบ้าน เรือนของท่านก็จะเกิดปัญหาตามมามากมาย

หากโครงสร้างพื้น ของท่านเป็นระบบพื้นสำเร็จ หมายถึง มีแผ่นพื้นคอนกรีต สำเร็จวางอยู่ที่คาน ซึ่งแผ่นพื้นสำเร็จนั้น ก็จะถ่ายน้ำหนักลงที่คาน ๒ ตัวที่หัวและ ปลายของพื้นสำเร็จ ส่วนคานด้านข้างของแผ่นพื้น (หรือของห้อง) จะไม่ได้รับน้ำ หนักพื้นนั้น ถ้าท่านต้องการ เปลี่ยนพื้นสำเร็จก็จะต้องวางพื้นสำเร็จลงที่คานตัวเดิม อย่า วางผิดทิศผิดทาง ไปจากเดิมเด็ดขาด มิเช่นนั้นคานเดิม ที่ออกแบบไว้ให้รับแรง ได้ก็จะไม่ได้รับน้ำหนัก แต่คานที่ไม่ได้ออกแบบให้รับน้ำหนักได้ต้องรับน้ำหนักมาก มาย คราวนี้คานก็จะเกิดปัญหา อาจจะหักหรือดึงเสาบ้านของท่านให้เกิดปัญหาได้ อย่างที่ได้บันทึกไว้ข้างบน หรือ หากท่านต้องการเปลี่ยนพื้นสำเร็จให้เป็นพื้นหล่อวาง บนดินนั้น
ทำได้ เนื่องจากแผ่นดินจะรับน้ำหนักไปทั้งหมด แต่ต้องบดอัดพื้นดีๆ ซึ่ง อาจจะตอกเข็มเล็กๆกระจายเต็มพื้นเพื่อช่วยรับน้ำหนักก็ได้ แต่ห้ามเปลี่ยนเป็นพื้น หล่อกับที่ที่ฝากน้ำหนักไว้กับคานทั้งสี่ด้านเด็ดขาด มิเช่นนั้นก็จะเกิดปัญหาของคาน บางตัวต้องรับน้ำหนักเกินกว่าที่เตรียมไว้

    หากพื้นของท่านเป็นพื้นหล่อกับที่ และฝากน้ำหนักไว้บนคานทั้งสี่ด้านแล้ว เวลาหล่อใหม่ก็ใช้ระบบและแบบของโครงสร้างเดิมได้ หรือจะเปลี่ยนเป็นระบบถ่าย น้ำหนักลงบนพื้นดินโดยตรงก็ได้ แต่ห้ามเปลี่ยนเป็นระบบพื้นสำเร็จ เพราะจะเกิด ปัญหาว่าคานบางตัวที่เราพาดหัวและท้ายของแผ่นพื้นสำเร็จ จะต้องรับน้ำหนักมาก กว่าปกติแล้วก็จะมีปัญหาตามมาอีก

บางท่านขี้เกียจจะทุบพื้นเดิมออก แล้วก็เอา ทรายถมเข้าไปที่พื้นเดิมเลย แล้วก็หล่อพื้นคอนกรีต ทับลงไปอีกชั้นหนึ่ง ให้พื้นเดิมเป็นตัวรับน้ำหนักของพื้นใหม่ มีลักษณะคล้าย แซนวิชหรือขนมชั้น ที่มีพื้นประกบอยู่บนล่าง และมีไส้เป็นทรายถม ……..แบบนี้ ห้ามทำเด็ดขาด เนื่องจากจะ เกิดปัญหาขึ้น มากมาย อย่างที่ท่านนึกไม่ถึง
ทีเดียว เช่น ถ้ามี น้ำขังอยู่ที่พื้นทราย ตรงกลางเมื่อไร (น้ำสามารถ มาได้ทุกทิศทุกทาง) น้ำจะระเหยขึ้นมา ก็ระเหยไม่ได้ น้ำจะซึมลงที่แผ่นดิน ก็ซึมไม่ได้ คราวนี้ก็จะเกิด อาการอับชื้น ขนาดหนัก อาจจะทำให้วัสดุปูพื้นของท่านขึ้นราหรือหลุดล่อน แล้ว ความชื้นนี้ก็จะซึมเข้าที่เหล็กเสริมคอนกรีตของทั้งพื้นใหม่และพื้นเก่า เหล็กก็จะเป็น สนิมผุกร่อน โครงสร้างของท่านก็จะอ่อนแอจนวิบัติได้

    ขณะเดียวกัน หากพิจารณาน้ำหนักที่เกิดขึ้นใหม่สำหรับโครงสร้างเดิม คือ พื้นที่หล่อใหม่และทรายถม แค่ยกขึ้นมาเพียง ๔๐ – ๕๐ ซม. ก็จะเกิดน้ำหนักทับถม โครงสร้างเดิมไปได้ถึง ๑ ตันกว่าๆต่อพื้นที่ห้อง ๑ ตารางเมตร หากอาคารพาณิชย์มี ขนาดเท่าปกติ ก็จะเกิดน้ำหนักใหม่ทับบ้านเราอยู่ประมาณ ๕๐ ตัน (๕๐,๐๐๐ กิโล กรัม) จะทำให้โครงสร้างเดิมมีปัญหา เสา-คานเกิดแรงเข้ากระทำกระทบถ่วงดึง โครง สร้างก็จะอ่อนแอ และอาจเกิดอาคารวิบัติได้

ดังนั้น การจะทำอะไรกับโครงสร้างของบ้านเรา ต้องพิจารณาทุกอย่างอย่าง ผู้รู้ให้ถ้วนถี่ ต้องทราบว่าจะทำอะไรได้แค่ไหน ถ้าไม่ทราบอย่าเดาเสี่ยง (เพราะท่าน อาจจะเสี่ยงด้วยชีวิตของท่านเอง) ปรึกษานักวิชาชีพดีกว่าครับ

ที่มา อีริบ ออนไลน์

เปิดอ่าน 730 ครั้ง โพสเมื่อ : 15 มิถุนายน 2012

แสดงความคิดเห็น