ปิดเมนู

เรียน auto cad กับคำสั่งค้นหาและแทนที่

หลายคนสงสัยว่าในโปรแกรม Autocad นั้นมีคำสั่งค้นหาและแทนที่หรือไม่ จริง ๆ แล้วด้วยพื้นฐานของโปรแกรมทั่ว ๆ ไปแล้วจะมีคำสั่งในลักษณะนี้ทุกโปรแกรม เพียงแต่ด้วยความเหมาะสม และตรงกับลักษณะการใช้งานของแต่ละโปรแกรมแล้ว จึงมีเมนูหรือชื่อของคำสั่งที่ต่างกันไป

เรียน auto cad กับเราในวันนี้ท่านจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการหน้ากระดาษบน paper space ไปด้วยและการ Zoom เพื่อหามาตราส่วนที่ถูกต้องการในการพิมพ์งาน เพื่อประกอบการเรียนรู้ที่เสริมทักษะในการใช้คำสั่ง ค้นหาและแทนที่ได้อย่างถูกต้องตรงกับวัตถุประสงค์ของผู้นใช้งานโดยแท้จริง

คำสั่ง Find เป็นคำสั่งทั่ใช้ในการค้นหาและแทนที่ในโปรแกรม Autocad เป็นการแทนที่คำที่ซ้ำกันจำนวนมาก และมีวิธีใช้คำสั่งดังนี้คือ

  1. ที่ command line พิมพ์ find และกด Enter
  2. ป้อนอักษรอันแรกเป็น อักษรที่ต้องการค้นหา และอันที่ 2 เป็น อักษรที่จะให้ไปแทนที่อันแรก
  3. กด Replace All ( หากต้องการแทนที่ทั้งหมด ) กด Done เมื่อเสร็จแล้ว หรือ กด Find เพื่อค้นหาแบบไม่แทนที่

เมื่อท่านได้ทำตามขั้นตอนของคำสั่งที่ได้อธิบายไว้ด้านบนแล้วยังไม่เกิดความเข้าใจในการใช้งานคำสั่ง เรามีวีดีโอสอนให้ท่านเรียนรู้คำสั่งได้อย่างชัดเจนยิ่งขึ้น


เนื้อหาโดยย่อของวีดีโอ

  1. เรียนรู้การจัดการหน้ากระดาษบน Paper Space
  2. กาคำนวณหา มาตราส่วนในการ Zoom ชิ้นงานได้ถูกต้อง
  3. วิธีการนำเข้า Title Block
เปิดอ่าน 2,741 ครั้ง โพสเมื่อ : 18 เมษายน 2014

แสดงความคิดเห็น