ปิดเมนู

หลังคาห้าห่วงคอร์โรชีลด์

แผ่นหลังคาห้าห่วง คอร์โรชิลด์ เป็นแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ ยาวพิเศษ 4.8 ม. เคลือบสีสะท้อนความร้อนสูงถึง TSR 80 / ด้านล่างแผ่นเคลือบสีขาว, พร้อมอุปกรณ์ครอบรุ่นใหม่

และสำหรับใครที่ยังไม่รู้จัก หลังคาคอร์โรชีลด์ ท่านสามารถทำความรู้จักกับวัสดุก่อสร้างในส่วนของหลังคาได้ที่วีดีโอโฆษณาครับ

วีดีโอ : https://youtube.com

Author : mahaphant

วิธีใช้และวิธีติดตั้ง

คำถาม
การติดตั้งครอบปิดจั่ว และครอบสันโค้ง ระบบแห้ง มีขั้นตอนการทำงานอย่างไร?
คำตอบ

1 หาความสูงของขายึดเหล็กรับครอบ
2 ดัดขาเหล็กให้ได้ความสูงตามระยะที่หาได้
3 คลายสกรูเกลียวปลายสว่านยึดแปออกก่อน แล้วสอดขาเหล็กเข้าใต้แป ยึดด้วยสกรูเกลียวปลายสว่าน
ยึดแปกลับเข้าไปที่เดิม
4 ยึดโครงเหล็ก C-Line กับขายึดเหล็ก ด้วยสกรูเกลียวปลายสว่าน ของชุดอุปกรณ์ครอบระบบแห้ง
ข้างละ 2 ตัว ระยะห่างของขายึดเหล็กแต่ละตัว 1 ม.
5 ทำความสะอาดแผ่นหลังคาบริเวณที่ติดแผ่นรองใต้ครอบ
6 กำหนดให้คลุมหัวแผ่นข้างละ 8 ซม. รีดแผ่นให้แนบสนิทกับลอนแผ่นหลังคาให้มากที่สุด
7 สกัดครอบโค้งปิดจั่วตามแนวเว้าที่กำหนดไว้ด้านในช่องครอบปิดจั่ว
8 เจาะรูขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 5 มม. ที่กึ่งกลางครอบสันโค้ง
9 มุงครอบปิดจั่วเป็นแผ่นแรกทั้งสองด้าน ยึดด้วยสกรูเกลียวปลายสว่านของชุดอุปกรณ์ครอบระบบแห้ง
10 ขึงสายเอ็นเป็นตัวกำหนดแนวกึ่งกลางคาระหว่างครอบปิดจั่วทั้งสองด้าน
11 ที่กึ่งกลางสันหลังคาจะเหลือช่องว่าง สำหรับครอบสองทาง  หากช่องว่างมีพื้นที่ไม่เพียงพอที่จะวาง
ครอบสองทางได้ ก็ต้องตัดแต่งครอบสันโค้งตัวสุดท้ายทั้งด้านซ้าย และขวาออก
12 ถอดครอบสันโค้งทั้งสองออกมาตัดแต่งให้เรียบร้อย แล้วกรีดเซาะร่องดักน้ำ หรือครอบสันโค้งด้าน
ที่ตัดแต่งด้วย

คำถาม
ต้องใช้เครื่องมือใดในการตัดแต่ง และเซาะร่องดักน้ำ ให้กับแผ่นหลังคา ห้าห่วง แม็กม่า,แกรนาด้า?
คำตอบ

ใช้เครื่องเจียร์ พร้อมใบตัดกระเบื้อง

คำถาม
ชุดอุปกรณ์สำหรับการติดตั้งครอบสันหลังคา และสันตะเข้ ระบบแห้ง 1 ชุด ประกอบด้วยอะไรบ้าง?
คำตอบ

ชุดอุปกรณ์สำหรับการติดตั้งครอบสันหลังคา และสันตะเข้ ระบบแห้ง 1 ชุด ประกอบด้วย
1 แผ่นรองใต้ครอบ ขนาด 0.175 x 3 ม. จำนวน 2 ม้วน
2 โครงเหล็ก C-Line ความยาว 3 ม. จำนวน 1 ท่อน
3 ขายึดเหล็ก   จำนวน 4 ชิ้น
4 สกรูเกลียวปลายสว่าน  จำนวน 2 ชุด

คำถาม
การติดตั้งหลังคาปล่องควัน มีขั้นตอนการติดตั้งอย่างไร?
คำตอบ

ติดตั้งหลังคาปล่องควันไปพร้อมกับการมุงหลังคา โดยให้หลังคาปล่องควันตรงกับทางเดินของท่อระบายควัน
และใช้ข้อต่ออ่อนเป็นตัวต่อ  แล้วใช้เข็มขัดรัดให้แน่น

คำถาม
ความลาดเอียงของหลังคาน้อยที่สุด ที่สามารถติดตั้งแผ่นหลังคาห้าห่วง คอร์โรชิลด์?
คำตอบ

หลังคาที่มีความลาดเอียงไม่น้อยกว่า 5  องศา

คำถาม
สิ่งสำคัญในการเตรียมโครงสร้างหลังคา สำหรับแผ่นหลังคาห้าห่วง คอร์โรชีลด์ มีอะไรบ้าง?
คำตอบ

1. มุมยกของหลังคาไม่น้อยกว่า 5 องศา
2. ระยะห่างแปคู่แรก 30 ซม.
3. ระยะห่างแปส่วนที่เหลือ 1.50 เมตร
4. ระดับหลังอกไก่เทียมสูงกว่าหลังแป 5-9 ซม. (แล้วแต่การเลือกใช้ครอบ)

คำถาม
วัสดุที่ใช้สำหรับยึดแผ่นหลังคาห้าห่วง ไตรลอน ควรใช้วัสดุยึดชนิดใด?
คำตอบ

1. สกรูคอร์โรชิลด์ ขนาดความยาว 11 ซม.
2. คัลเลอร์สกรูไตรลอน ขนาดความยาว 9.5 ซม.

คำถาม
การติดตั้งแผ่นหลังคาห้าห่วง คอร์โรชิลด์ ต้องตัดมุม หรือไม่ และมีระยะการตัดมุมเท่าไหร่?
คำตอบ

การติดตั้งแผ่นหลังคา ห้าห่วง ไตรลอนต้องตัดมุมเพื่อช่วยลดความสูงของแผ่นหลังคาจากการซ้อนทับของแผ่น,
ระยะซ้อนทับด้านข้างแผ่นเท่ากับ 5 ซม. และระยะซ้อนทับตามความยาวของแผ่นเท่ากับ 30 ซม.

คำถาม
การติดตั้งแผ่นหลังคาห้าห่วง คอร์โรชิลด์ มีขั้นตอนอย่างไรบ้าง?
คำตอบ

1. กำหนดแนวชายแผ่นหลังคา
2. พิจารณาทิศทางการมุงแผ่นหลังคา ว่าจะกำหนดเป็นมุงจากซ้ายไปขวา หรือขวาไปซ้าย
3.การติดตั้งแผ่นหลังคาควรติดตั้งให้เสร็จตลอดทั้งแนว โดยเริ่มต้นจากแถวที่ 1 ตั้งแต่ชายคาแต่ละแถว
ไปสิ้นสุดที่สันหลังคา แนวแผ่นหลังคาที่ติดกับปั้นลมควรเป็นลอนหงายเสมอกับไม้ปั้นลม
4. แผ่นหลังคาแถวบนสุดทั้งสองด้าน ต้องชิดกันมากที่สุด
5. ลอนแผ่นหลังคาทั้งสองด้านต้องตรงกัน
6. ยึดด้วยสกรูคอร์โรชิลด์

คำถาม
การติดตั้งครอบสันหลังคาห้าห่วง คอร์โรชิลด์ มีขั้นตอนอย่างไรบ้าง?
คำตอบ

1. ติดตั้งแผ่นหลังคาห้าห่วง คอร์โรชิลด์ ให้เสร็จเรียบร้อย
2. ติดตั้งแผ่นรองใต้ครอบ
3. วางครอบสันหลังคา หรือ ครอบสันเหลี่ยม
4. ยึดด้วยสกรูคอร์โรชิลด์

ข้อมูลจาก : https://mahaphant.com

เปิดอ่าน 1,742 ครั้ง โพสเมื่อ : 24 ตุลาคม 2012

แสดงความคิดเห็น