กว้าง 6.00 ม.
ลึก 12.00 ม.
BluePrint-0303
ราคา 1,500,000 บาท
กว้าง 11.00 ม.
ลึก 12.21 ม.
กว้าง 11.00 ม.
ลึก 11.00 ม.
BluePrint-0301
ราคา 1,200,000 บาท
กว้าง 12.05 ม.
ลึก 10.55 ม.
กว้าง 16.30 ม.
ลึก 12.50 ม.
BluePrint-0299
ราคา 800,000 บาท
กว้าง 8.80 ม.
ลึก 10.20 ม.
BluePrint-0298
ราคา 700,000 บาท
กว้าง 7.00 ม.
ลึก 10.50 ม.
Blueprint-0297
ราคา 1,000,000 ล้านบาท
กว้าง 5.00 ม.
ลึก 19.00 ม.
กว้าง 8.00 ม.
ลึก 12.50 ม.
BluePrint-0296
ราคา 700,000 บาท
กว้าง 7.50 ม.
ลึก 13.00 ม.