ปิดเมนู

On Site Service

บริการเขียนแบบหน้างานก่อสร้างจริง วัดหน้างาน ออกแบบ หาระดับการวางอาคาร หาระยะที่ตั้งอาคารบริเวณหน้างานของลูกค้า ตามความต้องการของลูกค้า

  • พื้นที่บริเวณรับออกหน้างานก่อสร้าง ภายในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร ไม่มีค่าน้ำมัน
  • ดูหน้างาน ดูสภาพพื้นที่ทั่วไปเพื่อออกแบบคิดราคาค่าก่อสร้าง
  • ดูหน้างาน พร้อมรับข้อมูลด้านงานก่อสร้างและ ต่อเติมบ้าน
  • ดูพื้นที่หน้างานเพื่อจัดทำราคาวัสดุที่มีสภาพแวดแล้วเป็นองค์ประกอบการทำงาน

ขั้นตอนการบริการ On Site Service

  • ติดต่อเรา เพื่อพูดคุยสอบถามเบื้องต้น
  • นัดวันดูหน้างาน
  • อาจมีค่าใช้จ่ายเบื้องต้นหลังจากพูดคุย และดูหน้างานเรียบร้อยแล้ว ( ขึ้นอยู่กับระยะทาง )