ปิดเมนู

ขั้นตอนบริการงานเขียนแบบ

ขั้นตอนบริการงานเขียนแบบ

งานเขียนแบบและออกแบบมีช่วงเวลาในการทำงานตามขั้นตอนต่าง ๆ ที่สัมพันธู์กับ การชำระเงิน ดังต่อไปนี้

กรณีมูลค่างาน 10,000 บาทขึ้นไป

 1. ชำระเงินทันที 50% เมื่อเกิดการว่าจ้างจากลูกค้า
  • ร่างแบบแปลนให้ลูกค้าได้ดูจนลูกค้าตกลงแปลนพื้น
  • เขียนภาพ 3 มิติให้ลูกค้า ( ขั้นตอนนี้ลูกค้าไม่สามารถกลับไปแก้ไขแปลนบ้านได้อีกเนื่องจากตกลงแปลนแล้ว )
  • หากมีการแก้ไขแปลนพื้นบ้านอาจจะต้องมีการคิดราคางานเขียนแบบเพิ่มเติมจากเดิม

   

 2. เมื่อลูกค้าสั่งให้พัฒนาแบบเพื่อการก่อสร้าง ซึ่งขั้นตอนนี้มักมีทีมงานร่วมงานกันหลายท่านในกรณีที่ลูกค้าต้องการ
  • เขียนแบบ
  • วิศวกร
  • สถาปนิก

   

 3. ชำระเงิน 100% เมื่องานเสร็จสมบูรณ์
  • ส่งตัวออย่างแบบสถาปัตยกรรม โครงสร้าง ไฟฟ้า ประปา ( ตัวอย่าง ) ให้ลูกค้าได้ชม
  • หลังจากชำระเงินแล้ว ส่งงานทั้งหมดทันที

กรณีมูลค่างานไม่ถึง 10,000 บาท

 1. ชำระทันที 50% ของอัตราค่าบริการ
 2. ชำระเงินทันที 100% เมื่องานเขียนแบบเพื่อการก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์ โดยทางเราจะส่งเป็น PDF files ที่พิมพ์ไม่ได้ไปให้ได้พิจรณา

วิธีการชำระเงิน