ปิดเมนู

คุณ วสพล

ได้เข้ามาเจอ www.thaidrawing.com แล้วทำให้ได้เจอกับเนื้อหาเกี่ยวกับการเขียน เช่น การใช้คำสั่ง การใช้เครื่องมือ หรือวิธีการเริ่มงาน เทคนิคต่างที่ใช้กบัการเขียนแบบแล้วทำให้การทำงานของเราง่าย และเร็วขึ้น ซึ่งได้งานที่มีคุณภาพและถูกต้องผมประทับใจมากกับ   thaidrawing  อยากให้เพื่อนที่มีปัญหาในการใช้งานเขียนแบบ autocad ลองเข้ามาค้นหาและมาสัมผัสกับการสอน อธิบายขั้นตอนต่าง ๆ อย่างที่เราเข้าใจง่ายมาก ๆ
วสพล  บุญลา 
เพชรเกษม 63 บางแค กทม.