ปิดเมนู

วิธีการจัดส่งสินค้า

ไทยดรออิง มีบริการจัดส่งสินค้าภายในราชอาณาจักรไทยตามที่อยู่ที่ได้รับจากลูกค้า

เงื่อนไขและข้อตกลงในการจัดส่งดังต่อไปนี้

  • ไทยดรออิง จะทำให้ดีที่สุดเพื่อส่งแบบบ้านถึงมือท่านภายใน 3-5 วันทำการ
  • การจัดส่งแบบบ้านอาจใช้เวลามากกว่า 5 วันทำการ ในกรณีที่เป็นแบบบ้านสั่งล่วงหน้า กรณีที่มีการแก้ไขแบบบ้าน หรือกรณีอันเกิดจากเหตุสุดวิสัยอื่น ๆ เช่น ภัยธรรมชาติ โดยไทยดรออิงงจะแจ้งให้ลูกค้าทราบทางโทรศัพท์อีกครั้ง
  • ไทยดรออิงจะเริ่มนับระยะเวลาการจัดส่งสินค้าเมื่อได้รับหลักฐานการยืนยันการชำระเงินจากลูกค้า ในวันถัดไป
  • ลูกค้าจะได้รับการยืนยันการสั่งซื้อจากทางไทยดรออิงผ่านทางอีเมลในกรณีที่ท่านทำการสั่งซื้อสินค้าเอง
  • กรณีที่แบบบ้านเป็นแบบบ้านสั่งเขียนใหม่จากลูกค้าการจัดส่งแบบให้เป็นไปตามข้อตกลงระหว่างไทยดรออิงกับลูกค้า

 

หมายเหตุ : แบบบ้านทั้งหมดของเราจัดส่งฟรีเป็น EMS ทั่วประเทศ